Eerste exemplaar ‘Fries Goud en Zilver’ aangeboden aan gedeputeerde Jannewietske de Vries

maandag 2 juni 2014

Het jaarlijks door de Ottema-Kingma Stichting (OKS) en Radboud Universiteit Nijmegen georganiseerde symposium had dit jaar als onderwerp 'Driedelig zilver, de Friese edelsmeedkunst te boek gesteld'. Aanleiding voor het onderwerp was, zoals de titel al enigszins verraadt, de verschijning van het boek 'Fries Goud en Zilver', één van de meest volumineuze zilverboeken die ooit is verschenen.

Lees verder >

Ottema-Kingma Stichting koopt zeventiende-eeuwse reisfles

zondag 1 juni 2014

De Ottema-Kingma Stichting heeft een zeldzame reisfles verworven, met een bijzondere herkomst. Het betreft een afgeplatte glazen fles die - ter bescherming - geheel met leer is overdekt. Op dit omhulsel is een drietal zilveren plaques bevestigd. Op de grootste ronde plaat is een voorstelling gegraveerd van drie drinkende mannen in een interieur, terwijl door het raam een jong meisje is te zien.

Lees verder >

Mr Douwe P. de Vries draagt voorzittershamer Ottema-Kingma Stichting over

donderdag 10 april 2014

Na het Ottema-Kingma symposium op 2 juni a.s. te Leeuwarden zal mr. Douwe P. de Vries de voorzittershamer van de Ottema-Kingma Stichting (OKS) overdragen aan Lourens Oldersma, vanwege het aflopen van zijn statutair bepaalde bestuursperiode.

Lees verder >

OKS verwerft grote collectie moderne kunst

woensdag 1 januari 2014

De Ottema-Kingma Stichting te Leeuwarden heeft een collectie van bijna 100 werken moderne kunst geschonken gekregen van de heer Van der Kerk uit Wolvega.

Lees verder >

Dr. Johan de Haan bijzonder hoogleraar Ottema-Kingma leerstoel

dinsdag 3 september 2013

Dr. Johan de Haan is met ingang van 1 september de nieuwe bijzonder hoogleraar op de leerstoel Toegepaste kunsten en kunstnijverheid vanwege de Ottema-Kingma Stichting (OKS) aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. De Haan heeft in overleg met het OKS-bestuur en de Radboud Universiteit als onderzoeksthema gekozen "het Friese interieur".

Lees verder >

Aankoop unieke Bloemhouder

maandag 2 september 2013

De Ottema-Kingma Stichting heeft met steun van de Vereniging Rembrandt een bijzondere 17de-eeuwse bloemhouder verworven. Dit tuinvaasmodel is uniek, er zijn geen vergelijkbare vazen bekend. De bloemhouder dateert uit de periode 1685-1690.

Lees verder >

Onbeheersbaar Erfgoed: zonder kennis geen keuze

maandag 10 juni 2013

Op 2 november 2012 vond in Leeuwarden het symposium "(On)beheersbaar Erfgoed: zonder kennis geen keuze" plaats. Dit symposium, georganiseerd door de Ottema-Kingma Stichting (OKS) in samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen, ging in op behoud- en verzamelproblemen voor beheerders van roerend cultureel erfgoed. Is het zo dat roerend cultureel erfgoed vogelvrij wordt of willen we te veel bewaren en veilig stellen?

Lees verder >

Overlijden Sytse ten Hoeve

maandag 7 januari 2013

Met grote verslagenheid heeft het bestuur van de Ottema-Kingma Stichting kennis genomen van het overlijden van de heer Sytse ten Hoeve. De heer Ten Hoeve is vele jaren als adviseur nauw betrokken geweest bij de Ottema-Kingma Stichting. Nimmer werd tevergeefs een beroep gedaan op zijn uitzonderlijke kennis van het Fries cultureel erfgoed. Onderzoek doen, documenteren en het delen van deze kennis onder brede lagen van de bevolking vormen een rode draad in zijn werk en leven. Dankzij zijn grote deskundigheid op het gebied van de kunsthistorie en kunstnijverheid heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de doelstelling van de stichting. Wij zijn hem daarvoor veel dank verschuldigd. Wij zullen zijn betrokkenheid, nauwgezetheid en grote deskundigheid node missen.

Lees verder >

Zeldzame tekeningen Vredeman de Vries naar Fries Museum

woensdag 31 oktober 2012

Het Fries Museum heeft de collectie versterkt met vier tekeningen van Hans Vredeman de Vries (Leeuwarden, 1526 – onbekend, 1609), een van de beroemdste Friese kunstenaars. De tekeningen zijn aangekocht door de Ottema-Kingma Stichting en in langdurig bruikleen gegeven aan het museum. Het gaat om een serie tekeningen van de vier jaargetijden.

Lees verder >

Knappe koppen duiken op

woensdag 17 oktober 2012

De Ottema-Kingma Stichting heeft met steun van de Vereniging Rembrandt twee portretten aangekocht van de beroemde Franeker professor in de theologie Nerdenus en zijn echtgenote. De portretten zijn in permanent bruikleen gegeven aan Museum Martena in Franeker, waar ze de universiteitscollectie gaan versterken.

Lees verder >