Dr. Johan de Haan bijzonder hoogleraar Ottema-Kingma leerstoel

dinsdag 3 september 2013

Dr. Johan de Haan is met ingang van 1 september de nieuwe bijzonder hoogleraar op de leerstoel Toegepaste kunsten en kunstnijverheid vanwege de Ottema-Kingma Stichting (OKS) aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. De Haan heeft in overleg met het OKS-bestuur en de Radboud Universiteit als onderzoeksthema gekozen "het Friese interieur".

Lees verder >

Aankoop unieke Bloemhouder

maandag 2 september 2013

De Ottema-Kingma Stichting heeft met steun van de Vereniging Rembrandt een bijzondere 17de-eeuwse bloemhouder verworven. Dit tuinvaasmodel is uniek, er zijn geen vergelijkbare vazen bekend. De bloemhouder dateert uit de periode 1685-1690.

Lees verder >

Onbeheersbaar Erfgoed: zonder kennis geen keuze

maandag 10 juni 2013

Op 2 november 2012 vond in Leeuwarden het symposium "(On)beheersbaar Erfgoed: zonder kennis geen keuze" plaats. Dit symposium, georganiseerd door de Ottema-Kingma Stichting (OKS) in samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen, ging in op behoud- en verzamelproblemen voor beheerders van roerend cultureel erfgoed. Is het zo dat roerend cultureel erfgoed vogelvrij wordt of willen we te veel bewaren en veilig stellen?

Lees verder >

Overlijden Sytse ten Hoeve

maandag 7 januari 2013

Met grote verslagenheid heeft het bestuur van de Ottema-Kingma Stichting kennis genomen van het overlijden van de heer Sytse ten Hoeve. De heer Ten Hoeve is vele jaren als adviseur nauw betrokken geweest bij de Ottema-Kingma Stichting. Nimmer werd tevergeefs een beroep gedaan op zijn uitzonderlijke kennis van het Fries cultureel erfgoed. Onderzoek doen, documenteren en het delen van deze kennis onder brede lagen van de bevolking vormen een rode draad in zijn werk en leven. Dankzij zijn grote deskundigheid op het gebied van de kunsthistorie en kunstnijverheid heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de doelstelling van de stichting. Wij zijn hem daarvoor veel dank verschuldigd. Wij zullen zijn betrokkenheid, nauwgezetheid en grote deskundigheid node missen.

Lees verder >

Zeldzame tekeningen Vredeman de Vries naar Fries Museum

woensdag 31 oktober 2012

Het Fries Museum heeft de collectie versterkt met vier tekeningen van Hans Vredeman de Vries (Leeuwarden, 1526 – onbekend, 1609), een van de beroemdste Friese kunstenaars. De tekeningen zijn aangekocht door de Ottema-Kingma Stichting en in langdurig bruikleen gegeven aan het museum. Het gaat om een serie tekeningen van de vier jaargetijden.

Lees verder >

Knappe koppen duiken op

woensdag 17 oktober 2012

De Ottema-Kingma Stichting heeft met steun van de Vereniging Rembrandt twee portretten aangekocht van de beroemde Franeker professor in de theologie Nerdenus en zijn echtgenote. De portretten zijn in permanent bruikleen gegeven aan Museum Martena in Franeker, waar ze de universiteitscollectie gaan versterken.

Lees verder >

Database OKS uitgebreid met bruikleen Princessehof

dinsdag 6 december 2011

In 2005 is de OKS begonnen haar gehele collectie te ontsluiten. Doel van dit omvangrijke project is onder meer het voor publiek toegankelijk maken van de collectie van de Ottema-Kingma Stichting, middels de website. Onlangs is, na een langdurig digitaliserings-traject een belangrijk deel van de OKS-collectie aan de database toegevoegd. Het betreft het deel van de keramische collectie dat aan Keramiekmuseum Princessehof in bruikleen is gegeven.

Lees verder >

Grote belangstelling OKS-symposium ‘Het Friese interieur’

vrijdag 4 november 2011

Het jaarlijkse symposium van de Ottema-Kingma Stichting, in samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen was dit jaar gewijd aan het Friese Interieur. Blijkbaar heeft de OKS met dit onderwerp een thema aangeroerd dat bij vele mensen leeft, aangezien de belangstelling heel groot was.

Lees verder >

Zilverboek in de maak

vrijdag 1 juli 2011

De OKS heeft tijdens het laatst gehouden symposium een nieuwe publicatie over Fries goud en zilver aangekondigd. De publicatie krijgt de vorm van een algemene studie over Friese edelsmeedkunst, met een aantal inleidende hoofdstukken en vervolgens een representatieve selectie van circa 400 Friese gouden en zilveren voorwerpen. Ongeveer de helft van deze voorwerpen wordt bewaard in Friese musea, terwijl de andere helft afkomstig is uit andere museale en particuliere collecties.

Lees verder >

OKS verwerft zeldzame verguld zilveren theebus

zondag 20 maart 2011

De OKS heeft, met steun van de Vereniging Rembrandt, een verguld zilveren theebus verworven. De theebus werd in 1736 gemaakt door de Harlinger zilversmid Sybren Pieters Sonnema en is door de OKS dan ook in bruikleen gegeven aan Gemeentemuseum Het Hannemahuis in Harlingen.

Lees verder >