Disclaimer

Het auteursrecht op de teksten berust bij de OKS. Het auteursrecht op de foto-opnamen berust bij de betrokken fotografen en bij het Fries Scheepvaart Museum te Sneek.

De commerciƫle rechten zijn overgedragen aan de OKS, bij wie tevens het reproductierecht berust. Het downloaden van afbeeldingen van deze site is alleen toegestaan voor niet-commercieel persoonlijk gebruik, mits de copyright-vermelding ongewijzigd blijft.

Voor alle andere vormen is toestemming vereist van de OKS. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden. Een verzoek hiertoe kan worden ingediend via het contactformulier.

Opname in de OKS-database betekent niet per definitie dat het object in het betreffende museum te zien is. Het is aan de bruikleennemers of het in een depot opgeslagen is of in de open opstelling getoond wordt.

De OKS collectie

Onze collectie bestaat uit circa 30.000 objecten cultureel erfgoed welke in bruikleen zijn op 34 locaties.

Contact

Secretariaat Ottema-Kingma Stichting
Harlingersingel 23-A
8913 CJ Leeuwarden

Bezoek alleen op afspraak
Direct contact opnemen