Bestuur

  • de heer drs.ing. G. Jaarsma, voorzitter
  • mevrouw J. Walstra MA MSc, secretaris
  • de heer drs. W.A.H. Baljet, penningmeester
  • mevrouw drs. C. Brombacher, bestuurslid
  • mevrouw drs. H.F. van der Palm, bestuurslid
  • mevrouw mr. E.G. ter Pelkwijk-Veltink, bestuurslid
De OKS collectie

Onze collectie bestaat uit circa 30.000 objecten cultureel erfgoed welke in bruikleen zijn op 34 locaties.

Contact

Secretariaat Ottema-Kingma Stichting
Harlingersingel 23-A
8913 CJ Leeuwarden

Bezoek alleen op afspraak
Direct contact opnemen