Colofon

Het auteursrecht op de teksten berust bij de OKS.

Het auteursrecht op de foto-opnamen berust bij Cees de Jonge, The Visual Art Box, Obdam en Madeleine ter Kuile, Reekx, Groningen.
De commerciële rechten zijn overgedragen aan de OKS, bij wie tevens het reproductierecht berust. Het downloaden van afbeeldingen van deze site is alleen toegestaan voor niet-commercieel persoonlijk gebruik, mits de copyright-vermelding ongewijzigd blijft.
Voor de foto’s van de voorwerpen die door de OKS in bruikleen zijn gegeven aan het Fries Scheepvaart Museum, geldt dat alle genoemde rechten berusten bij het Fries Scheepvaart Museum te Sneek.
Voor alle andere vormen is toestemming vereist van de OKS. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden. Een verzoek hiertoe kan worden ingediend via het contactformulier.

Realisatie
vormgeving 
De website is ontworpen en gebouwd door Van der Let & Partners te Heerenveen. 

database 
De Adlib database wordt actueel gehouden door Henk Js. Kloosterman te Groningen. 

hosting 
Van der Let & Partners te Heerenveen

De OKS collectie

Onze collectie bestaat uit circa 30.000 objecten cultureel erfgoed welke in bruikleen zijn op 34 locaties.

Contact

Secretariaat Ottema-Kingma Stichting
Harlingersingel 23-A
8913 CJ Leeuwarden

Bezoek alleen op afspraak
Direct contact opnemen