Bedrijfscollectie Tichelaar

Tot de ​BedrijfsCollectie Tichelaar tegels (BCT) behoren: 

1. omstreeks 1.700 stukken sieraardewerk 1880 - 1960 (nrs. 0001-1700)
2. omstreeks 15 stukken sanitair (nrs. 1718-1727)
3. 34 potten met bereide verven en ca. 25 stukken gereedschap (nrs. 1728-1743)
4. omstreeks 180 stukken sieraardewerk 1960 - 1990 (nrs. 1750-1926)
5. omstreeks 3.000 tegels 1880 - 1980

De delen 1-4 van de collectie werden in 2007/2008 door dr ir P.J. Tichelaar, oud-directeur van Koninklijke Tichelaar, doorlopend genummerd BCT 1 - 1926 en geïnventariseerd. De OKS had de voorwerpen inmiddels digitaal laten fotograferen, zodat de afbeeldingen, met de bijbehorende omschrijving, konden worden toegevoegd aan de database van de collectie van de OKS.

Onder meer vanwege de omvang is voor de inventarisatie van de tegels voor een andere wijze van ontsluiten gekozen. De drieduizend tegels zijn in grote lijnen chronologisch geordend en vervolgens in velden van 5x5 tegels gefotografeerd. Behalve de voorkant werd soms ook een informatieve achterkant van een veld gefotografeerd. De tegels behielden daarbij hun plaats in het veld door ze alle stuk voor stuk om te keren. De inventarisatie en de korte inleidingen bij de onderdelen van deze tegelcollectie zijn eveneens van de hand van de heer Tichelaar.

De OKS collectie

Onze collectie bestaat uit circa 30.000 objecten cultureel erfgoed welke in bruikleen zijn op 34 locaties.

Contact

Secretariaat Ottema-Kingma Stichting
Harlingersingel 23-A
8913 CJ Leeuwarden

Bezoek alleen op afspraak
Direct contact opnemen