Ottema bibliografie

Nanne Ottema

[1915]

[1917]

  • Chineesch porcelein // In: J. G. Huyser, Gids voor de verzameling van Indonesische en Chineesche Kunst te Leeuwarden. [S.l. : s.n., 1917], p. 57-82.

[1918]

[1920]

[1921]

[1922]

[1923]

[1924]

[1925]

[1926]

[1927]

[1928]

[1929]

[1930]

  • Bespreking van Eelco M. Vis en Commer de Geus: Alt Holländischen Fliesen, 1926 // Nwe Rott. Courant 27 Febr. 1930
  • Friesch Museum : de altaarkandelaars en luchters van Nijeklooster // Nwe Rott. Courant 25 Febr. 1930
  • In het Princessehof // Leeuwarder Nieuwsblad 28 Aug 1930
  • Het Princessehof // Leeuwarder Courant 24 Dec. 1930

[1931]

[1932]

[1933]

[1934]

[1935]

[1936]

[1937]

[1938]

[1939]

[1940]

[1941]

[1942]

[1943]

[1945]

[1946]

[1947]

  • Friese kloosterterpen // In: Een kwart eeuw oudheidkundig bodemonderzoek in Nederland : gedenkboek Prof. A. E. van Giffen. - Meppel, 1947, pp. 445-458.

[1948]

[1949]

[1950]

[1951]

  • Aanwinsten op het gebied der Chinese ceramiek door het Museum „Het Princessehof" te Leeuwarden // Leeuwarden : Museum Princessehof, 1951, 4 pp.
  • Dakloodjes // Fries Reisvalies II, 1951, 112.
  • It skoalleboerd // Fries Reisvalies II, '51, 128-129; III, '52, 11.

[1952]

[1953]

[1954]

[1955]

[1981]

De OKS collectie

Onze collectie bestaat uit circa 30.000 objecten cultureel erfgoed welke in bruikleen zijn op 34 locaties.

Contact

Secretariaat Ottema-Kingma Stichting
Harlingersingel 23-A
8913 CJ Leeuwarden

Bezoek alleen op afspraak
Direct contact opnemen