Eerste exemplaar ‘Fries Goud en Zilver’ aangeboden aan gedeputeerde Jannewietske de Vries

Eerste exemplaar ‘Fries Goud en Zilver’ aangeboden aan gedeputeerde Jannewietske de Vries

maandag 2 juni 2014

Het jaarlijks door de Ottema-Kingma Stichting (OKS) en Radboud Universiteit Nijmegen georganiseerde symposium had dit jaar als onderwerp ‘Driedelig zilver, de Friese edelsmeedkunst te boek gesteld’. Aanleiding voor het onderwerp was, zoals de titel al enigszins verraadt, de verschijning van het boek ‘Fries Goud en Zilver’, één van de meest volumineuze zilverboeken die ooit is verschenen.

Aan het eind van het symposium werd het eerste exemplaar van het driedelige, acht kilo zware boek aangeboden aan Jannewietske de Vries, Gedeputeerde Cultuur.


‘Fries Goud en Zilver’ wordt uitgeven door Uitgeverij Bornmeer in samenwerking met de Ottema-Kingma Stichting, die het initiatief tot deze publicatie nam. Het is een unieke uitgave, die zowel gericht is op specialisten als op verzamelaars en liefhebbers. Opmerkelijk is dat over dit onderwerp, dat behoort tot de top van de Nederlandse edelsmeedkunst, nooit eerder een standaardwerk is verschenen.

Voor het eerst wordt het onderwerp Fries goud en zilver in een totaaloverzicht belicht. Het aantal pagina’s van Fries Goud en Zilver bedraagt in totaal 1024. De beschreven en afgebeelde objecten bevinden zich in het Fries Museum en andere binnen- en buitenlandse musea, bij overheden, kerken en in tal van particuliere collecties. In de catalogusdelen worden 423 objecten beschreven en afgebeeld, veelal met detailfoto’s.  Speciaal voor dit project is al het van betekenis zijnde Friese goud- en zilverwerk opnieuw gefotografeerd. Tevens worden van 300 kunstvoorwerpen ter vergelijking steunafbeeldingen opgenomen. De drie delen bevatten tezamen ca. 1250 afbeeldingen in kleur.
Dit ambitieuze en omvangrijke project werd door een team van specialisten uitgevoerd, onder leiding van prof. dr. Johan ter Molen (onder meer voormalig directeur van Nationaal Museum Paleis Het Loo). Vrijwel alle voorwerpen werden gefotografeerd door de op dit gebied gespecialiseerde fotograaf Tom Haartsen. Hierdoor krijgen de vele honderden afbeeldingen een zeer hoogwaardig en uniform karakter. De uiterst fraaie vormgeving was in handen van Gert Jan Slagter, gespecialiseerd in het ontwerpen van publicaties voor culturele instellingen.

Hoofdauteur is Prof. dr. Johan R. ter Molen (Voormalig adjunct-directeur van Museum Boijmans Van Beuningen te Rotterdam en directeur van Nationaal Museum Paleis Het Loo te Apeldoorn, alsmede bijzonder hoogleraar Toegepaste Kunsten en Kunstnijverheid aan de Radboud Universiteit Nijmegen, namens de Ottema-Kingma Stichting). Hij publiceerde diverse boeken en vele artikelen over edelsmeedkunst, waaronder een dissertatie over de Utrechtse zilversmedenfamilie Van Vianen, een catalogus van de zilvercollectie van Museum Boijmans Van Beuningen en een boek over Deventer zilver. De medeauteurs zijn drs. Hugo ter Avest (Directeur van Gemeentemuseum Het Hannemahuis te Harlingen), drs. Jean-Pierre van Rijen (docent kunstgeschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen en de Universiteit van Amsterdam), dr. George Sanders (Conservator van het Museum van de Kanselarij der Nederlandse Orden in Paleis Het Loo te Apeldoorn), Jan Schipper (beheerder van de zeer omvangrijke database en website over Friese zilverkeurtekens en Friese sierlepels: www.zilverstudie.nl) en drs. Marlies Stoter (conservator oude kunst en toegepaste kunst van het Fries Museum te Leeuwarden).