Mr Douwe P. de Vries draagt voorzittershamer Ottema-Kingma Stichting over

Mr Douwe P. de Vries draagt voorzittershamer Ottema-Kingma Stichting over

donderdag 10 april 2014

Na het Ottema-Kingma symposium op 2 juni a.s. te Leeuwarden zal mr. Douwe P. de Vries de voorzittershamer van de Ottema-Kingma Stichting (OKS) overdragen aan Lourens Oldersma, vanwege het aflopen van zijn statutair bepaalde bestuursperiode.


Douwe de Vries is twintig jaar bestuurslid geweest van de OKS, waarvan negen jaar als voorzitter. De Vries nam in 2005 de functie over van mr. Rienk S. Wegener Sleeswijk. In zijn bestuursperiode en vooral gedurende zijn voorzitterschap heeft De Vries zich ingezet voor een verdere professionalisering van de stichting waarbij kwaliteitsverbetering van haar collecties en de Collectie Fryslân, maar ook kennisvergroting hiervan voorop stonden.

De Vries heeft zich nadrukkelijk ingezet voor de inventarisatie en digitalisering van de collectieregistratie van de circa 40.000 objecten van de OKS. De database is inmiddels toegankelijk via de OKS-website, die in de Nederlandse museumwereld voorbeeldig is. Naast de collectie zijn ook de bibliografie van oprichter Nanne Ottema en de omvangrijke bedrijfscollectie Tichelaar in de database opgenomen. Bovendien zijn vrijwel alle publicaties van Ottema digitaal te raadplegen.

Ook op het gebied van het stimuleren van onderzoek naar kunstnijverheid speelde hij een belangrijke rol. Zo werd in 2005 een bijzondere leerstoel ingesteld aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Belangstellenden worden jaarlijks via een symposium op de hoogte gehouden van de onderzoeksresultaten die uiteindelijk in een publicatie wordt vastgelegd.

Inmiddels bekleedt prof. dr. Johan B.H. de Haan, als derde hoogleraar de leerstoel, waarbij hij zich bezighoudt met het Friese interieur. Om een inventarisatie van bijzondere Friese interieurs op te starten was De Vries initiatiefnemer en medeoprichter van de Stichting Interieurs in Fryslân.

Opvolgend voorzitter, Lourens Oldersma, is afdelingshoofd en plaatsvervangend-directeur bij Tresoar en secretaris van het directeurenoverleg van de Regionaal Historische Centra en het Nationaal Archief. Hij is nauw betrokken bij de realisatie van een Kolleksjesintrum Fryslân dat als centraal depot voor de vier provinciale Friese musea en Tresoar gaat dienstdoen. Sinds februari 2012 is Oldersma bestuurslid van de OKS. Daarnaast is hij nog actief in enkele andere Nederlandse en Friese culturele stichtingen.

De OKS houdt zich bezig met het bevorderen van de kunst- en cultuurhistorie in Friesland. Zij doet dit onder meer door objecten en verzamelingen te verwerven die van belang zijn voor de openbare collecties in Fryslân en het bevorderen van onderzoek naar Friese kunst en kunstnijverheid.

De collectie van de stichting is voor 99 % in langdurige bruikleen gegeven aan Friese musea. De belangrijkste bruikleennemer is Keramiekmuseum Het Princessehof, dat de grote collectie keramiek bewaart die door Nanne Ottema is verzameld.