Ottema-Kingma Stichting koopt zeventiende-eeuwse reisfles

Ottema-Kingma Stichting koopt zeventiende-eeuwse reisfles

zondag 1 juni 2014

De Ottema-Kingma Stichting heeft een zeldzame reisfles verworven, met een bijzondere herkomst. Het betreft een afgeplatte glazen fles die - ter bescherming - geheel met leer is overdekt. Op dit omhulsel is een drietal zilveren plaques bevestigd. Op de grootste ronde plaat is een voorstelling gegraveerd van drie drinkende mannen in een interieur, terwijl door het raam een jong meisje is te zien.

De keerzijde van de fles verraadt de bijzonder herkomst. Hierop bevindt zich namelijk een ronde plaque met een wapen, en daarboven een kleiner plaatje met het opschrift 'Hobbe Baerdt van Sminia 1670'. 

De in Leeuwarden geboren Hobbe Baerdt van Sminia (1655-1721) was een zoon van Jetze van Sminia, grietman van Gaasterland, en Anna Maria van Baerdt. Een dergelijke persoonlijke reisfles voor een vijftienjarige past in het milieu waarin jongeren voor hun opvoeding een 'grand tour' maakten. Daarom lijkt het voor de jonge Hobbe ook heel toepasselijk dat de deksel en de bovenrand van de fles de teksten 'Een Wijn is Mans Vreugd' en 'd'Liefde is Vrous Deughd’ dragen.

Het object dateert volgens de inscriptie uit 1670. Twee jaar later liet Hobbe zich inschrijven aan de universiteit van Franeker om daar te gaan studeren. Nadien werd hij onder meer raadsheer aan het Hof van Friesland en vanaf 1714 presiderend raadsheer. Tegen het einde van de zeventiende eeuw behoorde hij – mede dankzij zijn drie vermogende echtgenotes – tot de rijkste inwoners van Friesland.

De Ottema-Kingma Stichting heeft de reisfles in bruikleen gegeven aan het Fries Museum, waar het is opgenomen in de vaste presentatie ‘Oud Geld’.