OKS verwerft grote collectie moderne kunst

OKS verwerft grote collectie moderne kunst

woensdag 1 januari 2014

De Ottema-Kingma Stichting te Leeuwarden heeft een collectie van bijna 100 werken moderne kunst geschonken gekregen van de heer Van der Kerk uit Wolvega. De collectie bestaat uit werken van onder andere Jan Loman, Frits Klein, Bouke en Andries van der Sloot, Jan Murk de Vries, Sjoerd de Vries en Abe Gerlsma.

De Ottema-Kingma Stichting heeft diverse musea in Fryslân een keuze laten maken uit deze collectie zodat de werken nu grotendeels te zien zijn in onder andere museum Belvédère, Museum Dr888, het Fries Museum en het Fries Scheepvaart Museum.

De werken zijn beschreven en vastgelegd in de collectiedatabase van de Ottema-Kingma Stichting. De door de heer Van der Kerk geschonken werken zijn in de database geregistreerd onder objectnummer OKS 2013-008 tot en met OKS 2013-112.


OKS 2013-019: Alde Feanen, schilderij van Bouke van der Sloot, in bruikleen aan Fries Museum