Eerste Nanne Ottema Lezing 2007 onder grote belangstelling gehouden

maandag 19 november 2007

Op vrijdag 16 november 2007 heeft in Leeuwarden de eerste Nanne Ottema Lezing plaatsgevonden. De lezing, met als thema de veranderende plaats van kunstnijverheid in internationaal perspectief, werd gehouden door prof. dr Peter Fuhring.

Lees verder >

Ottema-Kingma Stichting koopt zilveren savonet

maandag 1 oktober 2007

De Ottema-Kingma Stichting heeft haar collectie Fries zilver weten uit te breiden met een fraai en interessant savonet.

Lees verder >

Drie aanwinsten Europees porselein

vrijdag 27 juli 2007

Mede ter gelegenheid van de tentoonstelling 'Pretty Dutch' in het Princessehof in Leeuwarden heeft de OKS drie achttiende-eeuwse stukken Nederlands en Duits porselein verworven en aan het museum in bruikleen gegeven.

Lees verder >

Ottema-Kingma Stichting verwerft 18de-eeuws Fries zilveren zoutvat

woensdag 21 maart 2007

De Ottema-Kingma Stichting heeft recentelijk vier Friese zilveren objecten verworven. De vier stukken zijn in langdurig bruikleen gegeven aan het Fries Museum.

Lees verder >

Bijzondere aanwinst voor het Hannemahuis

woensdag 14 maart 2007

Onlangs heeft de Ottema-Kingma Stichting ruim 200 Harlinger tegels uit de zeventiende eeuw verworven en geplaatst in Gemeentemuseum Het Hannemahuis.

Lees verder >

Hoogtepunten Oudfriese tekstoverlevering gebundeld in standaardwerk

woensdag 24 januari 2007

Op 24 januari 2007 is in het Paleis van Justitie in Leeuwarden de belangwekkende publicatie 'Asega is het dingtijd? De hoogtepunten van de Oudfriese tekstoverlevering' gepresenteerd.

Lees verder >

Boekenserie 'Fries Aardewerk' bekroond met Halbertsmaprijs

donderdag 12 oktober 2006

In de Sint-Piterkerk in Grou is op donderdag 12 oktober 2006 de boekenserie 'Fries Aardewerk' bekroond met de Joast Halbertsmaprijs.

Lees verder >

Prof.dr. Peter Fuhring aanvaardt bijzonder hoogleraarschap Toegepaste Kunsten en Kunstnijverheid

donderdag 5 oktober 2006

Met het uitspreken van de zogeheten intreerede heeft prof. dr. Peter Fuhring het bijzonder hoogleraarschap Toegepaste Kunsten en Kunstnijverheid vanwege de Ottema-Kingma Stichting aanvaard, aan de Faculteit der Letteren van de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Lees verder >

Symposium OKS groot succes

vrijdag 17 juni 2005

Op 17 juni heeft in Leeuwarden het symposium 'De Museumcollecties: Van Lust tot Last?' plaatsgevonden. Het evenement werd aangeboden door de Ottema-Kingma Stichting in het kader van haar 50-jarig jubileum.

Lees verder >

Onthulling eerste gedenkteken Koningin Juliana

zaterdag 21 mei 2005

De Ottema-Kingma Stichting heeft, mede ter gelegenheid van haar 50-jarig jubileum, het initiatief genomen tot het aanbrengen in de Grote of Jacobijnerkerk te Leeuwarden van een memoriesteen, die blijvend de nagedachtenis aan Koningin Juliana levend zal houden.

Lees verder >