Bijzondere aanwinst voor het Hannemahuis

woensdag 14 maart 2007

Onlangs heeft de Ottema-Kingma Stichting ruim 200 Harlinger tegels uit de zeventiende eeuw verworven en geplaatst in Gemeentemuseum Het Hannemahuis.

Lees verder >

Hoogtepunten Oudfriese tekstoverlevering gebundeld in standaardwerk

woensdag 24 januari 2007

Op 24 januari 2007 is in het Paleis van Justitie in Leeuwarden de belangwekkende publicatie 'Asega is het dingtijd? De hoogtepunten van de Oudfriese tekstoverlevering' gepresenteerd.

Lees verder >

Boekenserie 'Fries Aardewerk' bekroond met Halbertsmaprijs

donderdag 12 oktober 2006

In de Sint-Piterkerk in Grou is op donderdag 12 oktober 2006 de boekenserie 'Fries Aardewerk' bekroond met de Joast Halbertsmaprijs.

Lees verder >

Prof.dr. Peter Fuhring aanvaardt bijzonder hoogleraarschap Toegepaste Kunsten en Kunstnijverheid

donderdag 5 oktober 2006

Met het uitspreken van de zogeheten intreerede heeft prof. dr. Peter Fuhring het bijzonder hoogleraarschap Toegepaste Kunsten en Kunstnijverheid vanwege de Ottema-Kingma Stichting aanvaard, aan de Faculteit der Letteren van de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Lees verder >

Symposium OKS groot succes

vrijdag 17 juni 2005

Op 17 juni heeft in Leeuwarden het symposium 'De Museumcollecties: Van Lust tot Last?' plaatsgevonden. Het evenement werd aangeboden door de Ottema-Kingma Stichting in het kader van haar 50-jarig jubileum.

Lees verder >

Onthulling eerste gedenkteken Koningin Juliana

zaterdag 21 mei 2005

De Ottema-Kingma Stichting heeft, mede ter gelegenheid van haar 50-jarig jubileum, het initiatief genomen tot het aanbrengen in de Grote of Jacobijnerkerk te Leeuwarden van een memoriesteen, die blijvend de nagedachtenis aan Koningin Juliana levend zal houden.

Lees verder >

Unieke aanwinst Fries Scheepvaart Museum - Ivoren 'bloemenschip'

maandag 21 maart 2005

Op 21 maart is in het Fries Scheepvaart Museum in Sneek een bijzondere en kostbare aanwinst gepresenteerd: een uit ivoor gesneden ‘bloemenschip’. Het maar liefst 75 cm lange pronkstuk werd in de achttiende eeuw vervaardigd in China. De presentatie geschiedt in het kader van het 50-jarig bestaan van de Ottema-Kingma Stichting (OKS) die haar werk begon in 1955, toen haar stichter de kunstkenner en –verzamelaar Nanne Ottema overleed.

Lees verder >

Bijzondere huwelijksbokaal terug in Harlingen

woensdag 24 november 2004

Onlangs heeft de Ottema-Kingma Stichting met steun van de Vereniging Rembrandt bij een kunsthandel in Londen een zeer bijzonder stuk verworven, dat zal worden opgesteld in het Gemeentemuseum Het Hannemahuis te Harlingen

Lees verder >