Unieke aanwinst Fries Scheepvaart Museum - Ivoren 'bloemenschip'

maandag 21 maart 2005

Op 21 maart is in het Fries Scheepvaart Museum in Sneek een bijzondere en kostbare aanwinst gepresenteerd: een uit ivoor gesneden ‘bloemenschip’. Het maar liefst 75 cm lange pronkstuk werd in de achttiende eeuw vervaardigd in China. De presentatie geschiedt in het kader van het 50-jarig bestaan van de Ottema-Kingma Stichting (OKS) die haar werk begon in 1955, toen haar stichter de kunstkenner en –verzamelaar Nanne Ottema overleed.

Lees verder >

Bijzondere huwelijksbokaal terug in Harlingen

woensdag 24 november 2004

Onlangs heeft de Ottema-Kingma Stichting met steun van de Vereniging Rembrandt bij een kunsthandel in Londen een zeer bijzonder stuk verworven, dat zal worden opgesteld in het Gemeentemuseum Het Hannemahuis te Harlingen

Lees verder >