Dr. Johan de Haan bijzonder hoogleraar Ottema-Kingma leerstoel

Dr. Johan de Haan bijzonder hoogleraar Ottema-Kingma leerstoel

dinsdag 3 september 2013

Dr. Johan de Haan is met ingang van 1 september de nieuwe bijzonder hoogleraar op de leerstoel Toegepaste kunsten en kunstnijverheid vanwege de Ottema-Kingma Stichting (OKS) aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. De Haan heeft in overleg met het OKS-bestuur en de Radboud Universiteit als onderzoeksthema gekozen “het Friese interieur”. Tijdens diverse symposia die de OKS organiseerde bleek dat het Friese interieur een breed en aansprekend onderzoeksveld is. De Haan heeft het voornemen om de zeventiende en achttiende eeuw als zwaartepunt te benoemen in zijn onderzoek en onderwijs.

Het onderzoeksthema sluit nauw aan op de interessesfeer van de oprichter van de OKS, Nanne Ottema, en biedt bovendien de kans om de doelstelling van de bijzondere leerstoel in een breed en actueel kader te plaatsen, een kader waarin van een traditionele scheiding tussen kunst- en architectuurgeschiedenis enerzijds en geschiedschrijving anderzijds steeds minder sprake is.

De Haan is de derde bijzondere hoogleraar die de leerstoel bekleedt sinds deze in 2005 door de OKS werd ingesteld. Elke hoogleraar heeft een eigen specifiek aandachtsgebied. De eerste professor, Peter Fuhring, deed onderzoek naar de ornamentprenten. Zijn opvolger, Johan ter Molen, wijdde zijn tijd aan de edelsmeedkunst en in het bijzonder het Friese zilver.

Prof. De Haan zal op 8 november zijn oratie uitspreken


Johan de Haan werd in 1975 te Beetsterzwaag geboren. Na zijn gymnasiumopleiding aan het Bogerman College te Sneek studeerde hij aan de Rijksuniversiteit te Groningen waar hij in 1998 cum laude afstudeerde. In 2005 promoveerde hij op het proefschrift ‘’Hier ziet men uit Paleizen”. Het Groninger interieur in de zeventiende en achttiende eeuw” aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Sinds 2008 is De Haan senior adviseur Monumentenbeleid bij het bureau van de Rijksbouwmeester. De aanstelling als bijzonder hoogleraar geldt voor een periode van drie jaar gedurende één dag in de week.