Aankoop unieke Bloemhouder

Aankoop unieke Bloemhouder

maandag 2 september 2013

De Ottema-Kingma Stichting heeft met steun van de Vereniging Rembrandt een bijzondere 17de-eeuwse bloemhouder verworven. Dit tuinvaasmodel is uniek, er zijn geen vergelijkbare vazen bekend. De bloemhouder dateert uit de periode 1685-1690. Dit is bijzonder omdat de meeste stukken dateren van na 1690. De bloemhouder bestaat uit een vaas en een deksel met ieder zes tuiten. De decoraties zijn ontleend aan het porselein van de laatste Ming-keizer Chongzhen. Ook de voor dit porselein kenmerkende tulpmotieven zijn aangebracht op de tuiten van de vaas.

De Delftse bloemhouder is in bruikleen gegeven aan het Princessehof in Leeuwarden en daar te zien in de vaste opstelling.