​Uniek scheepsportret van het oorlogsschip van Tjerk Hiddes de Vries

vrijdag 17 juni 2016

Dit voorjaar heeft de Ottema-Kingma Stichting (OKS) een uniek schilderij verworven met een voorstelling van het oorlogsschip Friesland, het vlaggenschip van Tjerk Hiddes de Vries. Gedetailleerde afbeeldingen van dit schip waren tot nu toe onbekend. Het schilderij is in bruikleen gegeven aan het Fries Scheepvaart Museum te Sneek.

Lees verder >

Bijzondere stukken Nederlandse keramiek verworven

vrijdag 15 april 2016

De Ottema-Kingma Stichting (OKS) heeft een aantal fraaie Nederlandse keramische voorwerpen aangekocht. De 18de en 19de-eeuwse stukken komen uit de collectie van de bekende verzamelaar en keramist Wim van de Loo. De objecten zijn in bruikleen gegeven aan het Keramiekmuseum Princessehof, waar ze - ieder op hun eigen manier - een goede aanvulling vormen op de bestaande collectie.

Lees verder >

​OKS laat onderzoek doen naar Nanne Ottema

donderdag 31 december 2015

Het bestuur van de Ottema-Kingma Stichting heeft mr drs Antoon Ott de opdracht verstrekt onderzoek te doen naar Nanne Ottema om een biografie van deze markante persoonlijkheid te schrijven. Indien u over informatie met betrekking tot Nanne Ottema, Grietje Kingma of hun familie beschikt dan zou de OKS hierover heel graag worden geïnformeerd. Het kan gaan om verhalen, wellicht uit overlevering, voorwerpen of brieven: kortom alles kan van belang zijn. De OKS wil iedere mogelijkheid om nog gegevens te kunnen achterhalen die mogelijk interessant zijn voor de biografie heel graag benutten.

Lees verder >

Succesvol OKS symposium over toegepaste kunst en kunstnijverheid

maandag 9 november 2015

Het jaarlijkse OKS symposium trok ook dit keer weer veel belangstellenden. Bijna 200 deelnemers hoorden hoe een vijftal jonge wetenschappers onderzoek doet naar toegepaste kunst en kunstnijverheid.

Lees verder >

OKS kent Ottema-Kingma Penning toe aan Sytse ten Hoeve

maandag 9 november 2015

De tweede Ottema-Kingma Penning is toegekend aan Sytse ten Hoeve. Al op jonge leeftijd hield hij zich intensief bezig met het Friese roerend en onroerend erfgoed. Zo deed hij heel intensief, fundamenteel archiefonderzoek en publiceerde hij, mede op basis daarvan, zeer veel boeken, artikelen en andere bijdragen voor zowel ‘leken’ (zoals wekelijkse columns in het Sneeker Nieuwsblad) als voor vakgenoten. Onderzoek doen, documenteren en het delen van deze kennis onder brede lagen van de bevolking vormden een rode draad in zijn werk.

Lees verder >

Fries goud en zilver

dinsdag 22 september 2015

In 2014 verscheen een uiterst volumineus zilverboek: Fries Goud en Zilver. Voor de driedelige, acht kilo zware cassette is al het van betekenis zijnde Friese goud- en zilverwerk opnieuw gefotografeerd. Deze monsteruitgave is uitgeven door Uitgeverij Bornmeer i.s.m. de Ottema-Kingma Stichting, die het initiatief tot deze publicatie nam. Een unieke uitgave die zowel gericht is op specialisten als op verzamelaars en liefhebbers.

Lees verder >

OKS verwerft acht kunstwerken van Sjoerd Huizinga

maandag 25 mei 2015

Onlangs heeft de OKS een achttal kunstwerken verworven van de kunstenaar Sjoerd Huizinga. Huizinga (1898-1972) was als schilder en beeldhouwer werkzaam in Friesland en Groningen. Hij was een leerling van Herman Dijkstra en Johannes Elsinga. Hoewel zijn stijl aansloot bij het werk van het Groningse kunstenaarsverbond De Ploeg wilde hij hier nooit deel van uitmaken. Wel was hij lid van de Friese kunstenaarsgroep Yn ’e Line, samen met onder meer Pier Feddema en Klaas Koopmans.

Lees verder >

Ottema-Kingma Stichting stelt penning in

woensdag 4 juni 2014

De Ottema-Kingma Stichting (OKS) heeft de Ottema-Kingma Penning in het leven geroepen. De penning is bedoeld om waardering te uiten voor personen en instellingen die uitmuntende prestaties hebben geleverd op het gebied van cultureel erfgoed in Friesland of Fries cultureel erfgoed. De eerste penning zal worden uitgereikt aan prof. dr. Johan ter Molen.

Lees verder >

Bekijk het nieuws archief.