Friese snakerijen

Friese snakerijen

woensdag 26 februari 2020

Kunsthistoricus Johan ter Molen heeft, met steun van de OKS, de publicatie ‘Friese snakerijen. Kwabornamentiek in Friesland, invloed elders en eigen interpretatie’, het licht doen zien.  

In deze rijk geïllustreerde uitgave wordt een aspect van het Friese erfgoed belicht dat tot dusverre nog nauwelijks aandacht heeft gekregen.Kwabornamenten in alle mogelijke vormen en toepassingen komen aanbod, om te tonen hoe deze eens zo modieuze ornamentiek een eeuw lang juichend werd gebruikt in bijna alle vormen van toegepaste kunst en daarna stilletjes verdween.

In de zeventiende eeuw zwichtten de Nederlanden voor een nieuwe vorm van versiering die geïnspireerd leek op beenderen, huidplooien en andere zachte delen van het menselijk lichaam: kwabornamenten. Al vloeiend, lubberend en zwierend worden deze grillige vormen toegepast in goud, zilver, marmer, houten ook op papier. In de ondefinieerbare, vervloeiende structuren zijn vaak vreemdsoortige gedrochten en grillige maskers of bizarre koppen opgenomen. De publicatie geeft een prachtig overzicht van heel diverse voorbeelden die in Friesland werden gemaakt en die gemakkelijk over het hoofd worden gezien, bijvoorbeeld als ze gevels sieren. 

Ter Molen bekleedde een aantal jaren de Ottema-Kingma leerstoel voor kunst en kunstnijverheid aan de Radboud Universiteit Nijmegen. 


Friese snakerijen, kwabornamentiek in Friesland, invloed van elders en eigen interpretatie, Johan ter Molen 

Noordboek, Gorredijk i.s.m. de Ottema-Kingma Stichting 

144 pagina’s 

ISBN 978 90 5615 617 6 : € 19,90