Nanne Ottema en de Friese interieurs

Nanne Ottema en de Friese interieurs

dinsdag 12 december 2017

Bij de naam Nanne Ottema denkt men meest als eerste aan het woord ‘aartsverzamelaar’ en pas in latere instantie eventueel aan ‘interieur’. Dit stempel van verzamelaar kreeg hij in 1957 van J.J. Kalma, zijn eerste biograaf.

Ottema's belangstelling voor interieurs was met name gebaseerd op de relatie met de volkskunst.
Als bestuurslid van het Fries Genootschap beschreef, bewaarde en kocht hij voorwerpen en stelde ze opnieuw samen.

In zijn artikel 'Nanne Ottema en de Friese interieurs' in Historisch tijdschrift Fryslân (november/december 2017) gaat Antoon Ott in op de activiteiten van Ottema op dit interessegebied.

Fryslân : historisch tijdschrift is een uitgave van
Het Koninklijk Fries Genootschap · Keninklik Frysk Genoatskip