OKS koopt grote collectie lokvogels en lokfluiten

OKS koopt grote collectie lokvogels en lokfluiten

dinsdag 9 juni 2020

De Ottema-Kingma Stichting (OKS) heeft onlangs ruim tweehonderd lokvogels en een serie lokfluiten ("wilsterflapobjecten") aangekocht en in langdurige bruikleen gegeven aan het Natuurmuseum Fryslân. De OKS heeft deze particuliere verzameling van de heer Arentsen uit Volendam overgenomen. De Collectie Arentsen staat landelijk hoog aangeschreven en bevat diverse unieke exemplaren.

Lokvogels kunnen zowel levende als nagemaakte vogels zijn. Soms is het een combinatie: het echte verenpak werd om een kunstlichaam gedaan om het zoveel mogelijk op een echte soortgenoot te doen lijken.
De meest gebruikte lokvogels zijn goudplevieren, kieviten, ganzen, uilen, vinken, snippen en eenden. Ze werden gemaakt van hout, kurk, riet, turf, gips en later ook van piepschuim en kunststof. In de loop der tijd zijn er veel verschillende lokvogels gemaakt, van hele eenvoudige exemplaren tot ware kunstwerken.

In die zin zijn deze voorwerpen te scharen onder de noemer volkskunst en om die reden passen ze bij uitstek in de collectie van de OKS, die rijk is aan volkskunst.

Het Natuurmuseum heeft zelf ook een uitgebreide collectie lokvogels. De bruikleen van de door de OKS verworven verzameling is daarop een mooie en relevante aanvulling.