vooraankondiging symposium: Keramiekmusea: verleden, heden en toekomst

vrijdag 21 juli 2017

vooraankondiging De Ottema-Kingma Stichting (OKS) organiseert samen met de afdeling Kunstgeschiedenis van de Radboud Universiteit Nijmegen het jaarlijkse OKS-symposium. Thema dit jaar is ‘keramiekmusea: verleden, heden en toekomst’.

Lees verder >

Verslag OKS-symposium 2016

dinsdag 9 mei 2017

Op zeven november 2016 vond in de Harmonie in Leeuwarden het Ottema-Kingma symposium plaats. Dit symposium, getiteld ‘Roerend en onroerend erfgoed: een tweeluik over interieurs enbouwfragmenten’ werd georganiseerd door de Ottema-Kingma Stichting en de Afdeling Kunstgeschiedenis van de Radboud Universiteit Nijmegen. Op veler verzoek worden de samengevatte bijdragen van de sprekers op deze plaats gebundeld aangeboden.

Lees verder >

OKS ontvangt schenking schilderijen voor Museum Belvédère

zaterdag 11 februari 2017

Op de valreep van 2016 heeft de Ottema-Kingma Stichting (OKS) haar collectie met een aantal prachtige twintigste-eeuwse schilderijen kunnen uitbreiden. De zes werken werden genereus geschonken door de kunstenaar Eric de Nie uit Haarlem. De schilderijen zijn inmiddels in langdurig bruikleen gegeven aan Museum Belvédère in Oranjewoud. Hier vullen ze de bestaande collectie heel goed aan.

Lees verder >

Ottema-Kingma Stichting ontvangt particuliere schenking

donderdag 15 december 2016

De Ottema-Kingma Stichting (OKS) werd verblijd met een schenking van drie schilderijen van hedendaagse kunstenaars door de heer B.D. Okma uit Den Haag. Ook vorig jaar schonk de heer Okma drie schilderijen. Al de werken zijn in bruikleen gegeven aan Museum Belvédère in Oranjewoud, waar ze prachtig tot hun recht komen binnen de juiste context.

Lees verder >

Aankondiging symposium roerend en onroerend erfgoed

dinsdag 18 oktober 2016

Het jaarlijkse symposium van de Ottema-Kingma Stichting (OKS) gaat dit jaar over roerend en onroerend erfgoed: een tweeluik over interieurs en bouwfragmenten. Aanmelden is vanaf nu mogelijk.

Lees verder >

Zeldzaam stuk Franeker zilver verworven

donderdag 29 september 2016

De Ottema-Kingma Stichting (OKS) heeft een zeldzaam zilveren object aan haar collectie weten toe te voegen. Het gaat om een beker die in 1633 is gemaakt door de Franeker zilversmid Jeldert Gerrits. Daarmee is het één van de vroegst bekende stukken zilver die uit Franeker bekend zijn.

Lees verder >

​Uniek scheepsportret van het oorlogsschip van Tjerk Hiddes de Vries

vrijdag 17 juni 2016

Dit voorjaar heeft de Ottema-Kingma Stichting (OKS) een uniek schilderij verworven met een voorstelling van het oorlogsschip Friesland, het vlaggenschip van Tjerk Hiddes de Vries. Gedetailleerde afbeeldingen van dit schip waren tot nu toe onbekend. Het schilderij is in bruikleen gegeven aan het Fries Scheepvaart Museum te Sneek.

Lees verder >

Bijzondere stukken Nederlandse keramiek verworven

vrijdag 15 april 2016

De Ottema-Kingma Stichting (OKS) heeft een aantal fraaie Nederlandse keramische voorwerpen aangekocht. De 18de en 19de-eeuwse stukken komen uit de collectie van de bekende verzamelaar en keramist Wim van de Loo. De objecten zijn in bruikleen gegeven aan het Keramiekmuseum Princessehof, waar ze - ieder op hun eigen manier - een goede aanvulling vormen op de bestaande collectie.

Lees verder >

​OKS laat onderzoek doen naar Nanne Ottema

donderdag 31 december 2015

Het bestuur van de Ottema-Kingma Stichting heeft mr drs Antoon Ott de opdracht verstrekt onderzoek te doen naar Nanne Ottema om een biografie van deze markante persoonlijkheid te schrijven. Indien u over informatie met betrekking tot Nanne Ottema, Grietje Kingma of hun familie beschikt dan zou de OKS hierover heel graag worden geïnformeerd. Het kan gaan om verhalen, wellicht uit overlevering, voorwerpen of brieven: kortom alles kan van belang zijn. De OKS wil iedere mogelijkheid om nog gegevens te kunnen achterhalen die mogelijk interessant zijn voor de biografie heel graag benutten.

Lees verder >

Succesvol OKS symposium over toegepaste kunst en kunstnijverheid

maandag 9 november 2015

Het jaarlijkse OKS symposium trok ook dit keer weer veel belangstellenden. Bijna 200 deelnemers hoorden hoe een vijftal jonge wetenschappers onderzoek doet naar toegepaste kunst en kunstnijverheid.

Lees verder >

Bekijk het nieuws archief.