Verslag OKS-symposium 2016

Verslag OKS-symposium 2016

dinsdag 9 mei 2017

Op zeven november 2016 vond in de Harmonie in Leeuwarden het Ottema-Kingma symposium plaats. Dit symposium, getiteld ‘Roerend en onroerend erfgoed: een tweeluik over interieurs enbouwfragmenten’ werd georganiseerd door de Ottema-Kingma Stichting en de Afdeling Kunstgeschiedenis van de Radboud Universiteit Nijmegen. Op veler verzoek worden de samengevatte bijdragen van de sprekers op deze plaats gebundeld aangeboden. 

totaal samenvattingen.pdf