Fibula van Noardeast Fryslân

Fibula van Noardeast Fryslân

maandag 1 juli 2019

Onlangs heeft de Ottema-Kingma Stichting (OKS) een zeer bijzondere mantelspeld, een zogenaamde fibula, aangekocht en in langdurige bruikleen gegeven aan Museum Dokkum. De fibula werd in het najaar van 2015 door amateurhistoricus Wytse Tjepkema gevonden. Zijn vondst bleek de helft van een vergulde zilveren fibula (mantelspeld) uit de 6e eeuw na Christus te zijn. Toeval wilde dat eerder zijn vriend Tjeerd Hiemstra op dezelfde locatie ook al een deel van een soortgelijke mantelspeld had gevonden. Toen beide mannen de spelddelen samenvoegden was er sprake van een match, onafhankelijk van elkaar hadden ze twee delen van dezelfde fibula gevonden.

Onderzoek door prof J. Nicolay van de Rijksuniversiteit Groningen bevestigde de aanname dat de twee delen tot een fibula behoorden. In een artikel over de fibula schreef hij: ‘De fibula is rijkelijk voorzien van decoraties. De reflectie van het licht op de vele facetten en de contrasterende tinten zilver en goud moeten dit ornament een dramatische uitstraling hebben gegeven.’ De fibula, waarvan slechts een deel ontbreekt - namelijk de speld aan de achterzijde - is inmiddels op professionele wijze samengevoegd door specialisten van Archeocare in Maarssen.

De vinders van de spelddelen hebben de fibula een tijdje in bruikleen gegeven aan het Fries Museum in Leeuwarden. Hier schitterde de mantelspeld in de expositie “Goud”. Na afloop van de expositie ging de mantelspeld terug naar de vinders. Tjepkema en Hiemstra namen in 2018 contact op met Museum Dokkum met de vraag of het museum belangstelling had voor hun vondst. De spelddelen waren namelijk gevonden in het gebied Noord-Oost Fryslân. De vinders waren van mening dat de speld in een museale omgeving in Noordoost Friesland tentoongesteld diende te worden. Zij namen daarop contact op met Museum Dokkum maar helaas beschikt dat museum niet over een aankoopfonds voor het aankopen van dergelijke objecten. Daarop is een beroep gedaan op de OKS. De stichting heeft besloten de fibula aan te kopen en in langdurig bruikleen gegeven aan Museum Dokkum. De fibula werd voor het eerst in Dokkum getoond op de afscheidsreceptie van directeur Ihno Dragt.


Foto: Peter Sauermann, imagez