Ontsluiten van collecties

Het bezit van de Ottema-Kingma Stichting is voor het overgrote deel in bruikleen gegeven aan met name Friese musea en instellingen. Zie voor een overzicht de pagina met links.

Individuele bruikleennemers zullen de objecten in hun eigen collectiedatabase opnemen, maar er is ook behoefte aan een totaaloverzicht van de objecten in de gehele OKS-collectie. Deze website geeft u toegang tot al deze objecten. Via verschillende zoekingangen (zie de collectie zoekhulp) kunt u in de database zoeken. Naast de objectgegevens wordt bij iedere beschrijving ook de naam van de bruikleennemer getoond en, indien beschikbaar, literatuur over het object. Via de catalogus van Tresoar kunt u de eigen boekencollectie van de OKS raadplegen.

Op de pagina Ottema bibliografie kunnen gedigitaliseerde publicaties van de hand van Nanne Ottema ingezien worden.

De OKS collectie

Onze collectie bestaat uit circa 30.000 objecten cultureel erfgoed welke in bruikleen zijn op 34 locaties.

Contact

Secretariaat Ottema-Kingma Stichting
Harlingersingel 23-A
8913 CJ Leeuwarden

Bezoek alleen op afspraak
Direct contact opnemen