Links

Organisaties

Koninklijk Fries Genootschap
Koninklijk Oudheidkundig Genootschap
Koninklijke Vereniging van Vrienden der Aziatische Kunst
Museum It Kokelhûs fan Jan en Sjut in Earnewâld
Museumfederatie Fryslân
Nederlandse Museumvereniging
Nederlandse Vereniging van Vrienden van Ceramiek en Glas
Samenwerkingsverband Aziatische Keramiek
Stichting Kolleksjesintrum Fryslân
Vereniging Hendrick de Keyser
Vereniging Rembrandt

Erfgoedinstellingen met bruiklenen van de OKS


Crackstate-Gemeentehuis Heerenveen in Heerenveen
Dekema State in Jelsum
Fries Museum in Leeuwarden
Fries Scheepvaart Museum in Sneek
Frysk Lânbou Museum in Goutum
Fryske Akademy in Leeuwarden
Gemeentemuseum Het Hannemahuis in Harlingen
Groninger Museum in Groningen
Hotel Paleis Het Stadhouderlijk Hof in Leeuwarden
Historisch Centrum Leeuwarden in Leeuwarden
Keramiekmuseum Princessehof in Leeuwarden
Kollumer Museum MR. ANDREAE in Kollum
Koninklijk Eise Eisinga Planetarium in Franeker
Museum Belvédère in Oranjewoud
Museum Dokkum in Dokkum
Museum Dr8888 in Drachten
Museum Heerenveen in Heerenveen
Museum Het Rembrandthuis in Amsterdam
Museum Hindeloopen in Hindeloopen
Museum Joure in Joure
Museum Martena in Franeker
Museum Ons‘ Lieve Heer op Solder in Amsterdam
Museum ’t Behouden Huys in Terschelling
Museum ’t Fiskershúske in Moddergat
Museum Tromp‘s Huys in Vlieland
Museumhuis-Huis Van Eysinga in Leeuwarden
Museumhuis-Villa Rams Woerthe in Steenwijk
Natuurmuseum Fryslân in Leeuwarden
Old Burger Weeshuis in Leeuwarden
PKN gemeente te Bitgum e.o. - Ned. Herv. Kerk te Ingelum
Raadhuis Franeker in Franeker
Rijksmuseum in Amsterdam
Ritske Boelema Gasthuis in Leeuwarden
Simke Kloostermanhûs in Twijzel
Stadhuis Leeuwarden in Leeuwarden
Stichting Amelander musea
Stichting Erfgoed Landfort in Megchelen
Tresoar, Fries Historisch en Letterkundig Centrum in Leeuwarden
Varend Friesland in Terherne

De OKS collectie

Onze collectie bestaat uit circa 30.000 objecten cultureel erfgoed welke in bruikleen zijn op 34 locaties.

Contact

Secretariaat Ottema-Kingma Stichting
Harlingersingel 23-A
8913 CJ Leeuwarden

Bezoek alleen op afspraak
Direct contact opnemen