Verwerven van objecten voor musea

Musea kunnen bij de Ottema-Kingma Stichting een aanvraag indienen voor subsidie bij het verwerven van objecten. De OKS beoordeelt de aanvraag en bekijkt of een vergelijkbaar object al in de OKS-collectie aanwezig is dat in bruikleen gegeven kan worden. Is dit niet het geval dan kan de OKS besluiten de aanschaf te subsidiƫren.


De OKS collectie

Onze collectie bestaat uit circa 30.000 objecten cultureel erfgoed welke in bruikleen zijn op 34 locaties.

Contact

Secretariaat Ottema-Kingma Stichting
Harlingersingel 23-A
8913 CJ Leeuwarden

Bezoek alleen op afspraak
Direct contact opnemen