Ondersteunen van relevante publicaties

De Ottema-Kingma Stichting geeft, soms in samenwerking met de Faculteit der Letteren van de Radboud Universiteit in Nijmegen, een aantal publicaties uit.

De OKS collectie

Onze collectie bestaat uit circa 30.000 objecten cultureel erfgoed welke in bruikleen zijn op 34 locaties.

Contact

Secretariaat Ottema-Kingma Stichting
Harlingersingel 23-A
8913 CJ Leeuwarden

Bezoek alleen op afspraak
Direct contact opnemen