Pieter Jan Tichelaar overleden

Pieter Jan Tichelaar overleden

dinsdag 25 augustus 2020

Op 25 augustus 2020 is, op 92-jarige leeftijd, Pieter Jan Tichelaar overleden. Hij was van grote betekenis voor het vergroten en bewaren van kennis op het gebied van aardewerk.

Tichelaar was van 1964 tot 1985 directeur van de eeuwenoude aardewerkfabriek Koninklijke Tichelaar in Makkum. Al op jonge leeftijd interesseerde hij zich voor de geschiedenis van het Fries aardewerk. Hij deed al die jaren veel onderzoek, hetgeen in 2004 onder meer resulteerde in een proefschrift over aardewerk.

Ook voor de OKS was Tichelaar een belangrijke steunpilaar. Begin twintigste eeuw heeft hij ervoor gezorgd dat Koninklijke Tichelaar haar archivalische collectie modellen etc. aan de OKS heeft overgedragen. Dat betrof zo’n 2.000 stukken sieraardewerk en dergelijke en circa 3.000 tegels. Tichelaar voorzag deze deelcollecties na een inventarisatie van uitvoerige toelichtingen, die hier zijn te raadplegen.

Pieter Tichelaar heeft ook Nanne Ottema, de oprichter van de OKS, nog goed gekend. Ottema bewaarde het bedrijfsarchief van de Tichelaar fabriek in zijn kantoor, omdat hij het in de jaren ’20 nodig had voor een artikel over Fries aardewerk. Kort na de oorlog wilde ook Tichelaar onderzoek doen naar de geschiedenis van de fabriek van zijn familie. Hiervoor moest hij zich melden bij het kantoor van notaris Ottema. Hier mocht hij, in de werkkamer van Ottema, de archiefstukken raadplegen, die beetje bij beetje door Ottema werden aangereikt.  

Tichelaar had een groot verantwoordelijkheidsgevoel voor de kennis die hij had van de geschiedenis van het aardewerk en heeft tot op hoge leeftijd zoveel mogelijk gezorgd dat die kennis werd vastgelegd en overgedragen.