Ottema-Kingma Stichting verwerft zeldzaam damast

Ottema-Kingma Stichting verwerft zeldzaam damast

dinsdag 22 juni 2021

De Ottema-Kingma Stichting (OKS) heeft een belangrijk zeventiende-eeuws tafellaken met twaalf bijbehorende servetten aangekocht. De set is gemaakt in 1661, vermoedelijk in Haarlem. Doordat het damast ingeweven familiewapens bevat, is bekend voor wie het is gemaakt. De gelukkige bezitters waren Scipio Meckema van Aylva en zijn vrouw Lucia van Eysinga. Van Lucia zijn ook de initialen (LVA) als merkteken opgenomen in het tafellaken.

Het damast is uitermate attractief gedecoreerd met boten, vissen, schaaldieren en zeehonden. Ook zijn zeemonsters en zeemeerminnen weergegeven, die we bijvoorbeeld ook op zeventiende-eeuwse tegels aantreffen.

De verwerving past goed in de collectie van de OKS. Textiel is daarbinnen immers altijd een duidelijk aandachtsgebied geweest. Zo bevat de collectie fraaie voorbeelden van sits uit Hindeloopen, kledingstukken en een mooie verzameling letterlappen.

Het tafellaken en de servetten zijn in bruikleen gegeven aan Dekema State in Jelsum, nabij Leeuwarden. Dat is een toepasselijke bestemming omdat met dat huis banden liggen met Lucia en Scipio. Hun oudste dochter, eveneens Lucia geheten, trouwde namelijk in 1675 met Douwe Carel van Unia, de toenmalig slotheer van de State. Haar ouders waren toen al overleden. Het is goed mogelijk dat Lucia het tafellaken heeft geërfd en het als onderdeel van haar bezittingen heeft meegenomen toen ze bij haar echtgenoot introk. Hoe het ook zij, het damast past uitstekend in het deftige milieu waarbinnen de bewoners van Dekema State verkeerden.

Vermeldenswaardig is nog dat de op 19 maart j.l. overleden oud-notaris mr. Wiebe Adema zich, in zijn hoedanigheid van bestuurslid van Dekema State, tot het laatst toe sterk heeft gemaakt om het damast in een Friese instelling onder te brengen. Het positieve resultaat van zijn inspanningen heeft hij nog net kunnen bezegelen met het zetten van zijn handtekening onder de bruikleenovereenkomst met de OKS.


Details van een servet

Voor meer afbeeldingen zie de OKS website