Nobele schenking aan Ottema-Kingma Stichting

Nobele schenking aan Ottema-Kingma Stichting

maandag 16 mei 2022

De Ottema-Kingma Stichting (OKS) heeft een bijzonder document gekregen. Het is een zogeheten adelsdiploma, dat de keizer van Oostenrijk en koning van Hongarije, Leopold I, in februari 1703 vanuit Wenen deed toekomen aan de Friese jurist - en dichter - Dr. Paulus van Ghemmenich. Hiermee werd hij in de Hongaarse adelstand verheven.

Genereuze schenkers van het adelsdiploma zijn prof. dr. Ferenc Postma, emeritus-hoogleraar Bijbel­weten­schappen aan de Vrije Universiteit en zijn echtgenote mevrouw ds. dr. Margriet Postma-Gosker, predikant en oecumenisch theoloog. Prof. Postma is onder meer een grote kenner van de Academie van Franeker.

De directe aanleiding om Paulus van Ghemmenich in de Hongaarse adelstand te verheffen was een Latijns lofdicht dat hij schreef voor Jozef I, de oudste zoon van keizer Leopold I en tevens koning van Hongarije (sinds 1687), toen deze – aan het begin van de Spaanse Successieoorlog – in september 1702 de vesting Landau met succes op de Fransen veroverde.

 

Het adelsdiploma, voorzien van de handtekening van Leopold I, is een veelkleurig, fraai gekalligrafeerd document op perkament, 20 pagina's groot, in boekformaat, in rood fluweel gestoken, voorzien van het keizerlijk/koninklijk dubbelzegel in een daarbij behorende grote ronde notenhouten doos - en het geheel verzonden in een bijpassende lood-tinnen kist.

De OKS geeft het adelsdiploma in bruikleen aan Museum Martena in Franeker, de stad waar de familie Van Ghemmenich een belangrijke rol speelde. Daar zal het in de Academiezaal worden geplaatst, heel toepasselijk omdat Van Ghemmenich student was aan de Franeker Universiteit.

Adelsdiploma OKS 2022-003

Foto's: Haye Bijlsma