Biografie van Nanne Ottema

Biografie van Nanne Ottema

donderdag 7 juli 2022

Op 7 juli is verschenen Verzameldrift : biografie van Nanne Ottema (1874-1955).

Enige jaren geleden heeft de Ottema-Kingma Stichting (OKS) aan kunsthistoricus en jurist mr. drs. Antoon Ott de opdracht gegeven onderzoek te doen naar het leven van haar oprichter Nanne Ottema. Antoon Ott heeft dit uitgevoerd als promotieonderzoek aan het Biografie Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij werd begeleid door de promotores prof. dr. Hans Renders en prof. dr. Goffe Jensma. De OKS hechtte grote waarde aan deze vorm van onderzoek, omdat ze de beste waarborgen bood voor een onafhankelijk, wetenschappelijk verantwoorde biografie.

De OKS is verheugd dat het onderzoek heeft geresulteerd in een boeiende, kloeke biografie, die bovendien prachtig is vormgegeven door Gert Jan Slagter.

OKS-voorzitter Lourens Oldersma: “Ottema was een markante persoonlijkheid, over wie tal van verhalen de ronde deden. Doordat de biografie wordt gedragen door nauwgezet archiefonderzoek, is een veel duidelijker, op feiten gestoeld beeld ontstaan van een buitengewoon actieve man. Zowel zijn positieve als negatieve facetten worden erin behandeld.”

Meer informatie over de biografie vindt u op Verzameldrift.

Verzameldrift
ISBN 978-90-5615-899-6