Biografie aangeboden aan CdK Brok

Biografie aangeboden aan CdK Brok

woensdag 14 december 2022

Lourens Oldersma, voorzitter van de Ottema-Kingma Stichting, en biograaf Antoon Ott hebben een bezoek gebracht aan Arno Brok, de commissaris van de Koning in de provincie Fryslân.

Tijdens deze gelegenheid kreeg de commissaris een exemplaar overhandigd van Verzameldrift. Biografie van Nanne Ottema (1874-1955). Brok noemde Verzameldrift een ‘boeiende biografy’ en een ‘prachtich dokumint’.

De vrolijke overhandiging van Verzameldrift, met v.l.n.r.: Antoon Ott, Arno Brok en Lourens Oldersma.