Biografie Nanne Ottema wordt dissertatie bij Biografie Instituut

Biografie Nanne Ottema wordt dissertatie bij Biografie Instituut

maandag 11 juni 2018

Enige tijd geleden heeft de OKS opdracht gegeven voor een onderzoek naar Nanne Ottema dat moet uitmonden in een biografie geschreven door mr. drs. Antoon Ott, kunsthistoricus en jurist.
Deze wetenschappelijk verantwoorde biografie zal in het voorjaar van 2020 tegelijkertijd als proefschrift en in een handelseditie verschijnen.

 
 Portret van Nanne Ottema,
J.C. Tiele, ca. 1922.
Collectie Ottema-Kingma Stichting

Ott is verheugd dat de OKS hem in de gelegenheid stelt dit onderzoeks­project uit te voeren. De begeleiding door een onafhankelijke, gespecialiseerde instelling als het Biografie Instituut ervaart hij daarbij als een belangrijke steun.
Ott wordt bij het onderzoek begeleid door prof.dr. Hans Renders en prof.dr. Goffe Jensma.

De vermogende Nanne Ottema (1874-1955), notaris, verzamelaar, kunsthistoricus, publicist, bestuurder, politicus, strijder voor natuur- en cultuurbehoud, museumstichter en filantroop, was voor Friesland en Nederland een belangrijke figuur, vooral op het gebied van roerend en onroerend cultureel erfgoed. Hij was een veelzijdige en actieve persoonlijkheid, die in een tijdsgewricht waarin de samenleving ingrijpend veranderde, een belangrijk stempel heeft gedrukt op het culturele leven in Friesland tijdens de eerste helft van de twintigste eeuw.

Ottema bouwde een grote kunstcollectie op (ca. 30.000 objecten), onder meer bestaande uit (Friese) kunst en kunstnijverheid en Aziatica. Zijn collectie, deels ondergebracht in het in 1917 door hem opgerichte Keramiekmuseum Princessehof, en zijn vermogen liet hij na aan de OKS.

Een uitgebreide projectbeschrijving vindt u op de website van het Biografie Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen: Biografie Nanne Ottema (1874-1955)