Boeken

De afgelopen jaren is door de OKS, soms in samenwerking met de Faculteit der Letteren van de Radboud Universiteit in Nijmegen een aantal publicaties uitgegeven. Op het menu Publicaties vindt u hiervan een overzicht. Tevens wordt aangegeven op welke wijze u in het bezit ervan kunt komen. Een aantal publicaties is helaas al uitverkocht.

Na bestelling ontvangt u een kostenopgave. Levering van bestelde boeken geschiedt na ontvangst van de betaling.

Let op, de genoemde prijzen zijn exclusief verzendkosten.

De OKS collectie

Onze collectie bestaat uit circa 30.000 objecten cultureel erfgoed welke in bruikleen zijn op 34 locaties.

Contact

Secretariaat Ottema-Kingma Stichting
Harlingersingel 23-A
8913 CJ Leeuwarden

Bezoek alleen op afspraak
Direct contact opnemen