Biografie Nanne Ottema wordt dissertatie bij Biografie Instituut

maandag 11 juni 2018

Enige tijd geleden heeft de OKS opdracht gegeven voor een onderzoek naar Nanne Ottema, dat moet uitmonden in een biografie geschreven door mr. drs. Antoon Ott, kunsthistoricus en jurist. Deze wetenschappelijk verantwoorde biografie zal in het voorjaar van 2020 tegelijkertijd als proefschrift en in een handelseditie verschijnen.

Lees verder >

Collecting Asian Art in the Western World

maandag 4 juni 2018

De Vereniging van Vrienden der Aziatische Kunst VVAK organiseert ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan het symposium Collecting Asian Art in the Western World: Past, Present & Future op 23 juni a.s. in het Rijksmuseum. Dit symposium is internationaal van opzet met sprekers uit Nederland, Europa en de Verenigde Staten.

Lees verder >

KWAB New Discoveries symposium

vrijdag 4 mei 2018

Op 13 en 14 september organiseert het Rijksmuseum een internationaal, tweedaags symposium ter gelegenheid van de tentoonstelling KWAB: Dutch Design in de Eeuw van Rembrandt, die deze zomer in het museum te zien zal zijn. De wonderbaarlijke kwabstijl is een belangrijk – maar grotendeels genegeerd – fenomeen in de Nederlandse en Europese toegepaste kunsten gedurende de zeventiende eeuw.

Lees verder >

Nanne Ottema en de Friese interieurs

dinsdag 12 december 2017

In zijn artikel 'Nanne Ottema en de Friese interieurs' in het Historisch tijdschrift Fryslân beschrijft Antoon Ott Ottema's interesse in Friese volkskunst en zijn activiteiten om zoveel mogelijk erfgoed voor het nageslacht bewaard te houden.

Lees verder >

OKS biedt jubilerend Keramiekmuseum Princessehof uniek paar aardewerk vazen aan

maandag 27 november 2017

De Ottema-Kingma Stichting (OKS) heeft aan het begin van haar jaarlijkse symposium aan het Keramiekmuseum Princessehof een uiterst zeldzaam paar aardewerk vazen aangeboden.

Lees verder >

Symposium: 'Keramiekmusea: verleden, heden en toekomst'

maandag 16 oktober 2017

Dit jaar bestaat Keramiekmuseum Princessehof in Leeuwarden 100 jaar. Daarmee is het een van de oudste keramiekmusea ter wereld. Als erfgenaam van Nanne Ottema, de oprichter van Keramiekmuseum Princessehof, wil de OKS bij dit bijzondere jubileum terugblikken, het actuele beeld vergelijken en waar mogelijk vooruitkijken. De OKS organiseert daarom een internationaal symposium, met bijzondere sprekers. Aanmelden is vanaf nu mogelijk.

Lees verder >

Ottema-Kingma Stichting verwerft zeldzaam bijbelbeslag

donderdag 31 augustus 2017

De Ottema-Kingma Stichting (OKS) is erin geslaagd een bijbel uit het begin van de achttiende eeuw aan te kopen, voorzien van zeldzaam, luxueus goudbeslag. Het object was ooit eigendom van Suffridus Westerhuis, bewoner van het Martenahuis in Franeker.

Lees verder >

vooraankondiging symposium: Keramiekmusea: verleden, heden en toekomst

vrijdag 21 juli 2017

vooraankondiging De Ottema-Kingma Stichting (OKS) organiseert samen met de afdeling Kunstgeschiedenis van de Radboud Universiteit Nijmegen het jaarlijkse OKS-symposium. Thema dit jaar is ‘keramiekmusea: verleden, heden en toekomst’.

Lees verder >

Verslag OKS-symposium 2016

dinsdag 9 mei 2017

Op zeven november 2016 vond in de Harmonie in Leeuwarden het Ottema-Kingma symposium plaats. Dit symposium, getiteld ‘Roerend en onroerend erfgoed: een tweeluik over interieurs enbouwfragmenten’ werd georganiseerd door de Ottema-Kingma Stichting en de Afdeling Kunstgeschiedenis van de Radboud Universiteit Nijmegen. Op veler verzoek worden de samengevatte bijdragen van de sprekers op deze plaats gebundeld aangeboden.

Lees verder >

OKS ontvangt schenking schilderijen voor Museum Belvédère

zaterdag 11 februari 2017

Op de valreep van 2016 heeft de Ottema-Kingma Stichting (OKS) haar collectie met een aantal prachtige twintigste-eeuwse schilderijen kunnen uitbreiden. De zes werken werden genereus geschonken door de kunstenaar Eric de Nie uit Haarlem. De schilderijen zijn inmiddels in langdurig bruikleen gegeven aan Museum Belvédère in Oranjewoud. Hier vullen ze de bestaande collectie heel goed aan.

Lees verder >

Bekijk het nieuws archief.