Pieter Jan Tichelaar overleden

dinsdag 25 augustus 2020

Op 25 augustus 2020 is, op 92-jarige leeftijd, Pieter Jan Tichelaar te Makkum overleden. Hij was van grote betekenis voor het vergroten en bewaren van kennis op het gebied van aardewerk.

Lees verder >

OKS verwerft zeldzame zilveren beker uit Joure

donderdag 9 juli 2020

Recentelijk heeft de OKS een zilveren beker gekocht die in de zeventiende eeuw in Joure is vervaardigd door een vooralsnog onbekende maker.

Lees verder >

OKS koopt grote collectie lokvogels en lokfluiten

dinsdag 9 juni 2020

De Ottema-Kingma Stichting (OKS) heeft onlangs ruim tweehonderd lokvogels en een serie lokfluiten aangekocht uit de Collectie Arentsen en in langdurige bruikleen gegeven aan het Natuurmuseum Fryslân.

Lees verder >

Friese snakerijen

woensdag 26 februari 2020

Een onderbelicht aspect van het Friese erfgoed is de kwabornamentiek. Kunsthistoricus Johan ter Molen heeft, met steun van de OKS, de publicatie ‘Friese snakerijen. Kwabornamentiek in Friesland, invloed elders en eigen interpretatie’, het licht doen zien.

Lees verder >

Rozenburg wandschotel

maandag 6 januari 2020

De Ottema-Kingma Stichting heeft een grote wandschotel van de befaamde Haagse keramiekfabriek Rozenburg aangekocht.

Lees verder >

Ottema-Kingma Stichting koopt speciaal Koreaans porselein voor Keramiekmuseum Princessehof

dinsdag 16 juli 2019

De Ottema-Kingma Stichting heeft twee verfijnde kommetjes van Koreaans porselein aangekocht en in langdurig bruikleen gegeven aan het Keramiekmuseum Princessehof. Beide kommetjes zijn opgenomen in de vaste opstelling "Van Oost naar West".

Lees verder >

Fibula van Noardeast Fryslân

maandag 1 juli 2019

Onlangs heeft de Ottema-Kingma Stichting (OKS) een zeer bijzondere mantelspeld, een zogenaamde fibula, aangekocht en in langdurige bruikleen gegeven aan Museum Dokkum. De fibula werd in het najaar van 2015 gevonden. Het bleek de helft van een vergulde zilveren fibula (mantelspeld) uit de 6e eeuw na Christus te zijn.

Lees verder >

OKS koopt zeldzame zestiende-eeuwse glazen beker

vrijdag 19 april 2019

De Ottema-Kingma Stichting (OKS) heeft met steun van de Vereniging Rembrandt een zeldzame zestiende-eeuwse glazen beker verworven. Het gaat om een beker uit 1599 waarin 22 namen van Friese adel gegraveerd zijn. Het glas is gemaakt in Antwerpen. Geen ander Nederlands museum heeft een vergelijkbaar stuk in zijn bezit.

Lees verder >

OKS-symposium De onzichtbare wereld

donderdag 27 september 2018

Het symposium ‘De onzichtbare wereld, Onderzoek van kunstnijverheid in het laboratorium’ wordt georganiseerd door de Ottema-Kingma Stichting, de Afdeling Kunstgeschiedenis van de Radboud Universiteit Nijmegen en het Netherlands Institute for Conservation+Art+Science+ en vindt plaats op maandag 29 oktober 2018 in Leeuwarden.

Lees verder >

Aankondiging jubileumsymposium NVVCG

zaterdag 1 september 2018

De Nederlandse Vereniging van Vrienden van Ceramiek en Glas bestaat 65 jaar. Ter gelegenheid van dit heugelijk feit organiseren het bestuur en de redactie van het tijdschrift op vrijdag 19 oktober 2018 een jubileumsymposium met als thema ‘Begeren en beheren, de levensloop van een object’.

Lees verder >

Bekijk het nieuws archief.