Database OKS uitgebreid met bruikleen Princessehof

dinsdag 6 december 2011

In 2005 is de OKS begonnen haar gehele collectie te ontsluiten. Doel van dit omvangrijke project is onder meer het voor publiek toegankelijk maken van de collectie van de Ottema-Kingma Stichting, middels de website. Onlangs is, na een langdurig digitaliserings-traject een belangrijk deel van de OKS-collectie aan de database toegevoegd. Het betreft het deel van de keramische collectie dat aan Keramiekmuseum Princessehof in bruikleen is gegeven.

Lees verder >

Grote belangstelling OKS-symposium ‘Het Friese interieur’

vrijdag 4 november 2011

Het jaarlijkse symposium van de Ottema-Kingma Stichting, in samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen was dit jaar gewijd aan het Friese Interieur. Blijkbaar heeft de OKS met dit onderwerp een thema aangeroerd dat bij vele mensen leeft, aangezien de belangstelling heel groot was.

Lees verder >

Zilverboek in de maak

vrijdag 1 juli 2011

De OKS heeft tijdens het laatst gehouden symposium een nieuwe publicatie over Fries goud en zilver aangekondigd. De publicatie krijgt de vorm van een algemene studie over Friese edelsmeedkunst, met een aantal inleidende hoofdstukken en vervolgens een representatieve selectie van circa 400 Friese gouden en zilveren voorwerpen. Ongeveer de helft van deze voorwerpen wordt bewaard in Friese musea, terwijl de andere helft afkomstig is uit andere museale en particuliere collecties.

Lees verder >

OKS verwerft zeldzame verguld zilveren theebus

zondag 20 maart 2011

De OKS heeft, met steun van de Vereniging Rembrandt, een verguld zilveren theebus verworven. De theebus werd in 1736 gemaakt door de Harlinger zilversmid Sybren Pieters Sonnema en is door de OKS dan ook in bruikleen gegeven aan Gemeentemuseum Het Hannemahuis in Harlingen.

Lees verder >

Fascinatie voor decoratie

donderdag 20 januari 2011

Nanne Ottema bracht aan het einde van de 19de eeuw een belangrijke verzameling bijeen op het gebied van de kunstnijverheid. Vanuit zijn interesse voor het interieur verzamelde Ottema zo'n 3.000 ornamentenprenten van verschillende Europese kunstenaars uit de periode 1550-1900.

Lees verder >

Geslaagd symposium over Fries goud en zilver

zondag 7 november 2010

Op vijf november vond het inmiddels traditionele OKS-symposium plaats. Het symposium wordt samen met de afdeling Kunstgeschiedenis van de Radboud Universiteit Nijmegen georganiseerd, naar aanleiding van de door de Ottema-Kingma Stichting ingestelde leerstoel Toegepaste Kunsten en Kunstnijverheid. De dag stond in het teken van Fries goud en zilver, dat zich - gezien het aantal deelnemers - in een warme belangstelling mag verheugen.

Lees verder >

Zilveren theepot uit Franeker aangekocht

woensdag 8 september 2010

De Ottema-Kingma Stichting heeft onlangs een Franeker zilveren theepot aangekocht. De bijna 15 cm hoge, peervormige gedreven zilveren theepot is in 1754 gemaakt door de Franeker zilversmid Dirk Ates Jorritsma.

Lees verder >

Nieuwe aanwinst: 18de-eeuws zilveren inktstel uit Harlingen

donderdag 22 juli 2010

De OKS heeft een zeldzaam zilveren inktstel kunnen verwerven. Het inktstel werd in 1776 vervaardigd door de Harlinger zilversmid Fedde Acronius.

Lees verder >

18de-eeuwse spiegelblakers behouden voor Friesland

maandag 22 maart 2010

Dankzij een bliksemactie heeft de Ottema-Kingma Stichting kunnen voorkomen dat een bijzonder, uit Friesland herkomstig erfgoed naar het buitenland is verdwenen. Het gaat om een set van vier zogeheten spiegelblakers van omstreeks 1760, die oorspronkelijk in de raadzaal van het oude stadhuis van Franeker hingen.

Lees verder >

Aanvraagprocedure voor subsidies vernieuwd

vrijdag 1 januari 2010

Met het ingaan van het nieuwe jaar is de OKS overgegaan op een nieuwe wijze van aanvragen van subsidies. Personen en organisaties kunnen vanaf heden op deze website terecht om een aanvraag in te dienen op het gebied van kunst- en cultuurhistorie in Fryslân.

Lees verder >