Zeven schoonheden

De omvangrijke collectie van de OKS is zeer divers: denk aan Europese en Aziatische keramiek, prenten, meubels, schilderijen, zilver en talloze andere vormen van kunstnijverheid. De OKS heeft van een aantal objecten uit haar collectie ansichtkaarten laten vervaardigen. Ze heeft zich bij de keuze van de objecten ten dele laten leiden door de wens een diversiteit van voorwerpen te tonen, die recht doet aan de gevarieerde collectie. Zodoende kan een groter publiek kennis maken met het culturele erfgoed dat door de OKS aan musea in Fryslân in bruikleen is gegeven. De ansichtkaarten zijn voorzien van bondige beschrijvingen van de afgebeelde voorwerpen. Op deze plaats wordt dieper ingegaan op de diverse kunstvoorwerpen.

Over de objecten is veel meer te vertellen dan op de ansichtkaarten is geschreven. Daarom heeft de OKS op de website extra informatie geplaatst.

Fotografie van de objecten: Erik & Petra Hesmerg

Ontwerp van de ansichtkaarten: BW H Ontwerpers, Leeuwarden

De OKS collectie

Onze collectie bestaat uit circa 30.000 objecten cultureel erfgoed welke in bruikleen zijn op 34 locaties.

Contact

Secretariaat Ottema-Kingma Stichting
Harlingersingel 23-A
8913 CJ Leeuwarden

Bezoek alleen op afspraak
Direct contact opnemen