Marieke de Winkel benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de Radboud-Universiteit

woensdag 15 februari 2023

Dr. Marieke de Winkel is per 1 januari 2023 benoemd tot bijzonder hoogleraar Toegepaste kunsten en kunstnijverheid aan de Faculteit der Letteren van de Radboud Universiteit. Deze leeropdracht is een samenwerking met de Ottema-Kingma Stichting (OKS).

Lees verder >

OKS kent Ottema-Kingma Penning toe aan Johan de Haan

vrijdag 20 januari 2023

De vierde Ottema-Kingma Penning is op 20 januari 2023 toegekend aan prof.dr. Johan de Haan, van 1 september 2013 tot 1 september 2022 als bijzonder hoogleraar vanwege de Ottema-Kingma Stichting verbonden aan de Radboud Universiteit

Lees verder >

Biografie aangeboden aan CdK Brok

woensdag 14 december 2022

De door Antoon Ott geschreven biografie van Nanne Ottema "Verzameldrift" is aangeboden aan Arno Brok, de commissaris van de Koning in de provincie Fryslân.

Lees verder >

16e-eeuwse Turkse schotel

dinsdag 25 oktober 2022

De Ottema-Kingma Stichting (OKS) heeft ten behoeve van het Keramiekmuseum Princessehof een unieke, spectaculaire schotel uit circa 1530 verworven.

Lees verder >

Herenigd door Mondriaan

zaterdag 22 oktober 2022

Een portret van de moeder van Ids Wiersma is opgenomen in de tentoonstelling "Herenigd door Mondriaan" in het Fries Museum.

Lees verder >

OKS kent Ottema-Kingma Penning toe aan Antoon Ott

donderdag 7 juli 2022

De derde Ottema-Kingma Penning is op 7 juli 2022 toegekend aan Antoon Ott bij het verschijnen van "Verzameldrift : biografie van Nanne Ottema (1874-1955)".

Lees verder >

Biografie van Nanne Ottema

donderdag 7 juli 2022

Op 7 juli is verschenen "Verzameldrift : Biografie van Nanne Ottema (1874-1955)", geschreven door mr. dr. Antoon Ott.

Lees verder >

Nobele schenking aan Ottema-Kingma Stichting

maandag 16 mei 2022

De Ottema-Kingma Stichting (OKS) heeft een bijzonder document gekregen. Het is een zogeheten adelsdiploma waarmee de Friese jurist - en dichter - Dr. Paulus van Ghemmenich in de Hongaarse adelstand werd verheven.

Lees verder >

Ottema-Kingma Stichting koopt zeldzame Friese dobbelbeker

dinsdag 1 maart 2022

De Ottema-Kingma Stichting (OKS) heeft een bijzonder object aan haar zilvercollectie toegevoegd: een zeventiende-eeuwse dobbelbeker.

Lees verder >

Ottema-Kingma Stichting verwerft zeldzaam damast

dinsdag 22 juni 2021

De Ottema-Kingma Stichting (OKS) heeft een belangrijk zeventiende-eeuws tafellaken met twaalf bijbehorende servetten aangekocht. De set is gemaakt in 1661, vermoedelijk in Haarlem en is vervaardigd voor Scipio Meckema van Aylva en zijn vrouw Lucia van Eysinga.

Lees verder >

Bekijk het nieuws archief.