Documentatie

De Nanne Ottema bibliografie

Nanne Ottema is een uiterst productief schrijver geweest over heel uiteenlopende onderwerpen op het gebied van kunst, kunstnijverheid, heemschut en cultuur. De talloze krantenartikelen, bijdragen in vaktijdschriften en boeken zijn nu alle in de database opgenomen en worden digitaal beschikbaar gesteld (zie de Ottema bibliografie).

Hieronder een pagina uit: Het aardewerk in Friesland in gebruik in het laatste kwart van de 16e eeuw. De Vrije Fries XXVI, 1918, 63—102.

De OKS-bibliotheek

Nanne Ottema vormde een zeer uitvoerige (ruim 20.000 titels), kwalitatief hoogstaande bibliotheek, die hij de Princessehof-bibliotheek noemde. Na zijn dood in 1955 heeft de OKS de boekencollectie voortdurend uitgebreid. Van deze collectie is ongeveer een derde deel geschonken aan Tresoar en veel eerder de titels betreffende de maritieme geschiedenis aan het Fries Scheepvaart Museum in Sneek. Het resterende deel was in de bibliotheek van het Keramiekmuseum Princessehof te raadplegen en omvatte naar schatting 15.000 boeken. Deze boeken zijn medio 2012 ook naar Tresoar overgebracht en worden daar via de algemene catalogus ontsloten.

Dit deel van de bibliotheekcollectie richt zich niet alleen op de materiële, technische en stilistische aspecten van keramische objecten, maar ook op de historische, sociale en culturele context van de plaats en de periode waarin deze objecten zijn ontstaan.

De OKS collectie

Onze collectie bestaat uit circa 30.000 objecten cultureel erfgoed welke in bruikleen zijn op 34 locaties.

Contact

Secretariaat Ottema-Kingma Stichting
Harlingersingel 23-A
8913 CJ Leeuwarden

Bezoek alleen op afspraak
Direct contact opnemen