ANBI gegevens

Naam: Ottema-Kingma Stichting
Verkorte naam: OKS
RSIN: 2895493
Adres: Harlingersingel 23-A
8913 CJ Leeuwarden
Contact

Doelstelling:
De OKS heeft ten doel de bevordering van kunst en wetenschap, speciaal van al hetgeen dat van belang is op oudheidkundig-, kunst- en cultuurhistorisch gebied, waaronder ook het dienen van de Heemschutgedachte in Leeuwarden en in Fryslân, in de ruimste zin genomen.

Bestuurssamenstelling:
L. Oldersma, voorzitter
Mevrouw drs. K.H. de Bruin-Frederiks, secretaris
Drs. W.A.H. Baljet, penningmeester
Mevrouw drs. H.F. van der Palm, bestuurslid
Mevrouw mr. E.G. ter Pelkwijk-Veltink, bestuurslid

ANBI-gegevens:

Voor de verplichte gegevens in het kader van de ANBI-wetgeving zie hier.

De OKS collectie

Onze collectie bestaat uit circa 30.000 objecten cultureel erfgoed welke in bruikleen zijn op 34 locaties.

Contact

Secretariaat Ottema-Kingma Stichting
Harlingersingel 23-A
8913 CJ Leeuwarden

Bezoek alleen op afspraak
Direct contact opnemen