In scène gezet

In scène gezet

vrijdag 8 november 2013

In scène gezet. De verbinding tussen architectuur, ruimte en object in Friese interieurs

Op 8 november 2013 hield prof. dr. Johan de Haan zijn inaugurele rede, waarmee hij zijn bijzonder hoogleraarschap Toegepaste Kunsten en Kunstnijverheid vanwege de Ottema-Kingma Stichting aanvaardde.

In zijn oratie benadrukt Johan de Haan de noodzaak om in interieurhistorisch onderzoek vooral de samenhang der dingen te bestuderen. Dat kan door interieurs architectonisch te benaderen, vanuit invalshoeken als ruimte, functie en beweging. Op zo'n manier wint de interieurgeschiedenis – vanouds het domein van de kunsthistorici - methodisch aan betekenis en kan een verbinding worden gelegd met de onderzoeksmethoden van cultuur- en sociale wetenschappen.

Meubels, vazen, wandbekleding, tapijten – bij de bestudering van (historische) interieurs, verdwijnt de samenhang tussen deze verschillende voorwerpen namelijk gauw uit het zicht. Ook in musea worden bijvoorbeeld zilverwerk, klokken en vazen vaak afzonderlijk en/of in vitrines tentoongesteld. Stijlkamers zijn een uitzondering – maar is daarbij eigenlijk wel sprake van een interieur, of zijn dat meer kunsthistorische stijloefeningen?

De rede is nu in boekvorm uitgegeven. 

Johan de Haan is sinds 1 september bijzonder hoogleraar Toegepaste Kunsten en Kunstnijverheid vanwege de Ottema-Kingma Stichting aan de Radboud Universiteit. Hij heeft als onderzoeks- en onderwijsthema gekozen voor 'het Friese interieur', met name in de zeventiende en achttiende eeuw..

ISBN 9789460041808, 64 pagina‘s
Prijs € 12,50 (incl. verzendkosten)

De publicatie te bestellen via het contactformulier.