Ottema-Kingma Stichting

Nieuws


Uniek scheepsportret van het oorlogsschip van Tjerk Hiddes de Vries

Leeuwarden, 17 juni 2016
Dit voorjaar heeft de Ottema-Kingma Stichting (OKS) een uniek schilderij verworven met een voorstelling van het oorlogsschip Friesland, het vlaggenschip van Tjerk Hiddes de Vries.

lees verder >>


OKS kent Ottema-Kingma Penning toe aan Sytse ten Hoeve

Leeuwarden, 9 november 2015

De tweede Ottema-Kingma Penning is toegekend aan Sytse ten Hoeve. Al op jonge leeftijd houdt hij zich intensief bezig met het Friese roerend en onroerend erfgoed. Zo doet hij heel intensief, fundamenteel archiefonderzoek en publiceert hij, mede op basis daarvan, zeer veel boeken, artikelen en andere bijdragen voor zowel ‘leken’ (zoals wekelijkse columns in het Sneeker Nieuwsblad) als voor vakgenoten. Onderzoek doen, documenteren en het delen van deze kennis onder brede lagen van de bevolking vormen een rode draad in zijn werk.

lees verder >>


OKS laat onderzoek doen naar Nanne Ottema

Leeuwarden, 1 december 2015

Dit jaar is het 60 jaar geleden dat de Leeuwarder notaris en verzamelaar Nanne Ottema is overleden. Het bestuur van de door hem en zijn echtgenote Grietje Kingma opgerichte Ottema-Kingma Stichting (OKS) vindt het tijd dat een biografie over deze markante persoonlijkheid wordt samengesteld. Nanne Ottema werd vooral bekend omdat hij in zijn leven een enorme verzameling van onder meer Aziatische keramiek, Friese kunstnijverheid en boeken heeft opgebouwd en omdat hij de oprichter was van Museum Het Princessehof.

lees verder >>


Nieuwsarchief