Ottema-Kingma Stichting

Zoeken in de collectie database

Algemeen
De database bevat gegevens betreffende de objecten in het bezit van de OKS en in bruikleen bij de verschillende musea. Zie ook collectie beschrijving.
Voor een groot aantal objecten in bruikleen bij het Fries Museum bevat de database ook kopieën van de inventariskaarten, alleen als die relevante informatie bevatten. Op korte termijn zullen ook kopieën van de inventariskaarten van de elders in bruikleen gegeven objecten worden toegevoegd.
In het zoekresultaat is aangegeven wanneer dit het geval is. De inventariskaarten zelf zijn alleen te bekijken na toestemming van de OKS; bij het opvragen van een kaart verschijnt er een scherm waarin u om deze toestemming kunt vragen.

U kunt de database raadplegen door op het tabblad ‘Zoeken‘ te klikken. Vervolgens zijn er diverse mogelijkheden om zoekacties uit te voeren, via de keuze in het menu links voor eenvoudig zoeken, uitgebreid zoeken of deskundig zoeken:

1. Eenvoudig zoeken
Door aanvinken selecteert u één of meer collecties om in te zoeken:

In het voorbeeld zijn alle collecties aangevinkt. Vervolgens voert u een zoekterm in en klikt op ‘Zoeken‘, alle velden worden doorzocht op de ingevulde zoekterm. Per collectie wordt het aantal resultaten gegeven:

Door te klikken op één van de genoemde collecties, krijgt u de resultaten uit deze collectie.

2. Uitgebreid zoeken
Allereerst dient u een keuze te maken in welke collectie u wilt zoeken. U maakt deze keuze door in het veld ‘Zoek in‘ (bovenaan het zoekformulier) op het zwarte pijltje te klikken en de juiste collectie aan te klikken:

Door op het pijltje rechts te klikken komt er een uitrolmenu tevoorschijn:

In dit geval is gekozen voor de ‘OKS collectie‘; door te kiezen voor ‘Volledige collectie‘ wordt in zowel de OKS collectie als de BCT collectie gezocht.

In de diverse velden kunt u een zoekwoord invoeren. Indien u bijvoorbeeld achter ‘Vervaardiger‘ de naam ‘Mankes‘ intypt, en vervolgens klikt op ‘Zoeken‘, verschijnen al de werken van Mankes in de collectie van de OKS.

Ook is het mogelijk om de volledige lijst van vervaardigers op te roepen en daaruit een keuze aan te klikken. Hiertoe dient u achter het veld ‘Vervaardiger‘ het lijst-icoon aan te klikken:
Door bij ‘Standplaats‘ op hetzelfde icoon te klikken wordt de gehele lijst met bruikleennemende instellingen weergegeven. Indien één van de instellingen wordt aangeklikt verschijnen al de objecten die aan die instelling door de OKS in bruikleen zijn gegeven.

3. Deskundig zoeken
Deze mogelijkheid is alleen aan te bevelen voor diegenen die zeer goed zijn ingevoerd in het werken met dit type databases. Voor hulp en vragen kunt u klikken op het vraagteken in de rechter bovenhoek van het zoekscherm.