Zeldzaam stuk Franeker zilver verworven

Zeldzaam stuk Franeker zilver verworven

donderdag 29 september 2016

De Ottema-Kingma Stichting (OKS) heeft een zeldzaam zilveren object aan haar collectie weten toe te voegen. Het gaat om een beker die in 1633 is gemaakt door de Franeker zilversmid Jeldert Gerrits. Daarmee is het één van de vroegst bekende stukken zilver die uit Franeker bekend zijn.

Op de onderzijde zijn twee wapenschilden gegraveerd die horen bij Waling Cornelis en Trijn Willems, een echtpaar dat is vermeld in het Trouwregister van het Gerecht van Harlingen in 1629.

De beker is voorzien van de jaarletter en daarmee is het voor het merkenonderzoek een bijzonder object. De combinatie van de wapens, het stadsmerk en het meesterteken maakt dat enkel 1633 in aanmerking komt als jaar van vervaardiging. Daarmee is de beker het eerste Friese stuk zilver met een jaarletter die aan 1633 kan worden gekoppeld.

De OKS heeft de beker in bruikleen gegeven aan een voor de hand liggende instelling: Museum Martena in Franeker.