​Uniek scheepsportret van het oorlogsschip van Tjerk Hiddes de Vries

​Uniek scheepsportret van het oorlogsschip van Tjerk Hiddes de Vries

vrijdag 17 juni 2016

Dit voorjaar heeft de Ottema-Kingma Stichting (OKS) een uniek schilderij verworven met een voorstelling van het oorlogsschip Friesland, het vlaggenschip van Tjerk Hiddes de Vries. Gedetailleerde afbeeldingen van dit schip waren tot nu toe onbekend. Het schilderij is in bruikleen gegeven aan het Fries Scheepvaart Museum te Sneek.

Het schilderij is van zeer hoge kwaliteit en draagt de signatuur van de zeventiende-eeuwse gerenommeerde zeeschilder Abraham Storck (1644-1708). Hij was meester van een Amsterdams schildersatelier, waar veel fraaie zeestukken tot stand zijn gekomen. Hoewel niet met honderd procent zekerheid te zeggen is of Abraham Storck ook dit schilderij heeft vervaardigd, draagt het - gesigneerd en wel - onmiskenbaar het merk Storck.

Admiraal Tjerk Hiddes de Vries wordt beschouwd als de grootste zeeheld van Friesland. Hij behaalde triomfen in de strijd tegen Zweden en in meerdere zeeslagen tegen Engeland (de Vierdaagse en de Tweedaagse Zeeslag). Op een schilderij van één van deze zeeslagen is het schip van Tjerk Hiddes heel miniem op de achtergrond weergegeven. Dat was tot nu toe de enige afbeelding van het schip van deze Friese zeeheld.

Het Fries Scheepvaart Museum werd erop gewezen dat er een schilderij van Storck te koop was, waarop een groot schip was afgebeeld, dat op de spiegel het wapen van Friesland draagt. Uitgebreid onderzoek door het museum en door Remmelt Daalder, oud-conservator van het Scheepvaartmuseum uit Amsterdam, leerde dat het afgebeelde schip niets anders dan het vlaggenschip van Tjerk Hiddes kon zijn.

De Ottema-Kingma Stichting heeft het schilderij van de Friesland in bruikleen gegeven aan het Fries Scheepvaart Museum, waar het een prominente plek zal krijgen in de afdeling van de Friese Admiraliteit. 

Op vrijdagmiddag 17 juni 2016 is het schilderij officieel overhandigd en gepresenteerd aan de huidige commandant van Zr. Ms. patrouilleschip Friesland, kapitein-luitenant ter zee Henk Suurveld.