Succesvol OKS symposium over toegepaste kunst en kunstnijverheid

Succesvol OKS symposium over toegepaste kunst en kunstnijverheid

maandag 9 november 2015

Het jaarlijkse OKS symposium trok ook dit keer weer veel belangstellenden. Bijna 200 deelnemers hoorden hoe een vijftal jonge wetenschappers onderzoek doet naar toegepaste kunst en kunstnijverheid. Ada de Wit gaf inzicht in haar onderzoek naar houtsnijwerk in Engels-Nederlandse context in de periode 1650-1700. Onder meer kon ze diverse beeldhouwers aanwijzen die in Friesland werkzaam zijn geweest. Vervolgens demonstreerde Floor Koeleman hoe ze met digitale middelen in staat was nieuwe analyses te maken met reeds langer bekende gegevens. Christa de Vries ontrafelde daarna de wijze waarop de bouw van het stadhuis in Harlingen (1730-1736) tot stand was gekomen. Dankzij archiefonderzoek is tot op detail bekend wie er aan het gebouw hebben gewerkt en wie de toeleveranciers van de materialen waren. De laatste twee onderzoekers, Ige Verslype en Annemieke Heuft, gaven voor de toehoorders de geheimen prijs van de geschilderde kamers in het Martenahuis in Franeker. 

Na de pauze was het woord aan drs. Mirjam Stuurman-Van Herpen en Manon Schilder. Zij werken mee aan een omvangrijk project van de Stichting Interieurs in Fryslân. Deze stichting, die mede door de OKS in het leven is geroepen, houdt zich bezig met het inventariseren van bijzondere interieurs in Friesland. Inmiddels zijn de eerste resultaten, na het inventariseren van circa 2000 interieurs, bekend. Eén prille constatering is dat veel bijzonder erfgoed, denk aan schouwen, wandbetimmeringen, vloeren of tegelwanden, verdwijnt.

Onder leiding van dagvoorzitter prof. dr. Johan de Haan, bekleder van de Ottema-Kingma leerstoel aan de Radboud Universiteit Nijmegen, gingen de sprekers afsluitend met elkaar en de zaal in discussie. Een belangrijk thema tijdens deze discussie was het gegeven dat onder meer door technologische ontwikkelingen nieuwe vormen van onderzoek mogelijk zijn. Dit biedt de komende jaren prachtige mogelijkheden tot nieuwe inzichten voor onderwerpen die op nieuwe manieren kunnen worden onderzocht.