Ottema-Kingma Stichting stelt penning in

Ottema-Kingma Stichting stelt penning in

woensdag 4 juni 2014

Leeuwarden

2 juni 2014

De Ottema-Kingma Stichting (OKS) heeft de Ottema-Kingma Penning in het leven geroepen. De penning is bedoeld om waardering te uiten voor personen en instellingen die uitmuntende prestaties hebben geleverd op het gebied van cultureel erfgoed in Friesland of Fries cultureel erfgoed. De eerste penning zal worden uitgereikt aan prof. dr. Johan ter Molen.

De OKS houdt zich, in navolging van haar oprichters Nanne Ottema en zijn vrouw Grietje Kingma, bezig met het bevorderen van de kunst- en cultuurhistorie in Friesland.
Drie kennisaspecten spelen hierin een essentiële rol:
- kennis vergaren, in de vorm van het verwerven van voorwerpen en collecties ten behoeve van de Collectie Fryslân;
- kennis verdiepen, door onderzoek naar voorwerpen en collecties te bevorderen;
- kennis delen, door zowel zelf informatie te ontsluiten, bijvoorbeeld via de website, maar dat ook te bevorderen door publicaties te ondersteunen en het instellen van de leerstoel.

Om het belang van deze drie aspecten nog verder te onderstrepen, heeft de OKS besloten om hiervoor, in tastbare vorm, een wijze van grote waardering in het leven te roepen. De OKS stelt daartoe de Ottema-Kingma Penning in, een erepenning, bestemd voor personen of instellingen die op het gebied van kennis in relatie tot Fries cultureel erfgoed uitmuntende prestaties hebben verricht. Deze zal door de OKS op onregelmatige basis worden uitgereikt als er sprake is prestaties die bovenmatig zijn. Denk daarbij aan grote investeringen in eigen tijd, het zorgdragen voor excellente kwaliteit, betrokkenheid die veel verder gaat dan wat professioneel wordt gevraagd.

De eerste penning wordt uitgereikt aan prof. dr. Johan ter Molen. Gedurende zijn periode als bijzonder hoogleraar vanwege de Ottema-Kingma Leerstoel, werd onder zijn leiding het driedelig standaardwerk over Fries goud en zilver tot stand gebracht. Voorzitter Douwe de Vries: “Johan ter Molen heeft de afgelopen jaren met onnavolgbare inzet, met grote accuratesse en met een enorme kennis een reuzenproject voltooid. Aan hem komt de eerste Ottema-Kingma Penning dan ook meer dan toe.”

De stichting heeft de beeldhouwer Siemen Bolhuis gevraagd om de penning te ontwerpen. Hij is onder meer bekend van de Koning Willem-Alexander penning, die dit jaar door de Vereniging van Penningkunst wordt uitgegeven.