OKS verwerft acht kunstwerken van Sjoerd Huizinga

OKS verwerft acht kunstwerken van Sjoerd Huizinga

maandag 25 mei 2015

Onlangs heeft de OKS een achttal kunstwerken verworven van de kunstenaar Sjoerd Huizinga. Huizinga (1898-1972) was als schilder en beeldhouwer werkzaam in Friesland en Groningen. Hij was een leerling van Herman Dijkstra en Johannes Elsinga. Hoewel zijn stijl aansloot bij het werk van het Groningse kunstenaarsverbond De Ploeg wilde hij hier nooit deel van uitmaken. Wel was hij lid van de Friese kunstenaarsgroep Yn ’e Line, samen met onder meer Pier Feddema en Klaas Koopmans.

Yn ‘e Line was actief in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw. Een karakteristiek werk van Sjoerd Huizinga dat behoort tot de aangekochte schilderijen is ‘Boerderij met gele boom’. Hierop is in vrolijke kleuren een bewegelijke compositie van een boerenerf en boerderijen te zien, met op de voorgrond een haast dansende felgele boom. Een ander aangekocht schilderij is een indringend zelfportret in groene tonen. De OKS heeft de acht werken in bruikleen gegeven aan Museum Dr8888 in Drachten.