​OKS laat onderzoek doen naar Nanne Ottema

​OKS laat onderzoek doen naar Nanne Ottema

donderdag 31 december 2015

In 2015 was het 60 jaar geleden dat de Leeuwarder notaris en verzamelaar Nanne Ottema is overleden. Het bestuur van de door hem en zijn echtgenote Grietje Kingma opgerichte Ottema-Kingma Stichting (OKS) vindt het tijd dat een biografie over deze markante persoonlijkheid wordt samengesteld. Nanne Ottema werd vooral bekend omdat hij in zijn leven een enorme verzameling van onder meer Aziatische keramiek, Friese kunstnijverheid en boeken heeft opgebouwd en omdat hij de oprichter was van Museum Het Princessehof. Over Ottema is weliswaar redelijk veel bekend, maar er ontbreekt een alomvattende studie. In een dergelijke studie moeten bekende en minder bekende aspecten van hem worden belicht.

Om het leven van Ottema, zijn activiteiten en drijfveren in kaart te brengen heeft de OKS aan mr drs Antoon Ott opdracht gegeven uitvoerig onderzoek naar hem te doen en op basis daarvan een biografie schrijven. 

Oproep

Indien u over informatie met betrekking tot Nanne Ottema, Grietje Kingma of hun familie beschikt dan zou de OKS hierover heel graag worden geïnformeerd. Het kan gaan om verhalen, wellicht uit overlevering, voorwerpen of brieven: kortom alles kan van belang zijn. De OKS wil iedere mogelijkheid om nog gegevens te kunnen achterhalen die mogelijk interessant zijn voor de biografie heel graag benutten.

U kunt uw informatie mailen naar: info@oks.nl