Aankondiging symposium roerend en onroerend erfgoed

Aankondiging symposium roerend en onroerend erfgoed

dinsdag 18 oktober 2016

Het jaarlijkse symposium van de Ottema-Kingma Stichting (OKS) gaat dit jaar over roerend en onroerend erfgoed: een tweeluik over interieurs en bouwfragmenten. Aanmelden is vanaf nu mogelijk.

Interieurs

De Erfgoedwet die dit jaar in werking is getreden, is vooral een bundeling van bestaande wet- en regelgeving. Nieuw is de aandacht die de Erfgoedwet besteedt aan interieurensembles. Voor wetgevers is het wettelijk beschermen van interieurensembles geen sinecure, vooral vanwege de combinatie van roerend en onroerend erfgoed, die elk een eigen problematiek kennen. Hoe is dit nu feitelijk in de Erfgoedwet opgelost? Biedt de Erfgoedwet voldoende bescherming, of had men strenger moeten of kunnen zijn? Op welke manier wordt de regeling in de wet vertaald naar de praktijk?

Bouwfragmenten

Interieurbetimmeringen worden evenals losse gevelstenen, beelden, deuren maar ook complete gevels en poorten, als geïsoleerde bouwfragmenten in Nederland op verschillende locaties verzameld en bewaard. Lang niet altijd is bekend waar deze fragmenten oorspronkelijk vandaan komen. Opvallend is dat iedere eigenaar weer op een andere wijze met bouwfragmenten omgaat. De een incorporeert het materiaal in een museale opstelling,de ander maakt de fragmenten onderdeel van een gebouw door ze bijvoorbeeld in te metselen.Ook verkoop en herplaatsing behoren tot de mogelijkheden. Hoe staat het met de waardering van bouwfragmenten in Nederland? Het gaat dikwijls om zaken van groot cultuurhistorisch belang, maar weten we er wel genoeg van? De indruk bestaat dat eigenaren moeite hebben het vaak aantrekkelijke materiaal op
een zinvolle manier te presenteren. Zijn er (binnen- en buitenlandse) voorbeelden die als inspiratiebron kunnen worden gebruikt?

Het symposium ‘Roerend en onroerend erfgoed: een tweeluik over interieurs en bouwfragmenten’ wordt georganiseerd door de OKS en de Afdeling Kunstgeschiedenis van de RadboudUniversiteit Nijmegen. Voor het programma en aanmelden zie hier