Ottema-Kingma Stichting

Links

Organisaties
Vereniging Rembrandt

Samenwerkingsverband Aziatische Keramiek

Koninklijk Fries Genootschap

Nederlandse Museumvereniging

Vereniging van Vrienden der Aziatische Kunst

Museumfederatie Fryslân

museum It Kokelhûs fan Jan en Sjut in Earnewâld  
 

Erfgoedinstellingen met bruiklenen van de OKS
Cultuurhistorisch museum "Sorgdrager" in Hollum (Ameland)

Koninklijk Eise Eisinga Planetarium in Franeker

Fries Museum in Leeuwarden

Fries Scheepvaart Museum in Sneek

Fryske Akademy in Leeuwarden

Gemeentemuseum Het Hannemahuis in Harlingen

Groninger Museum in Groningen
 
Museum Hindeloopen in Hindeloopen

Hotel Paleis Het Stadhouderlijk Hof in Leeuwarden

Museum ’t Fiskershúske in Moddergat

Museum Belvédère in Oranjewoud

Museum Het Rembrandthuis in Amsterdam

Museum Joure in Joure

Museum Martena in Franeker

Museum Ons‘ Lieve Heer op Solder in Amsterdam

Museum Smallingerland Drachten in Drachten

Museum ’t Behouden Huys in Terschelling

Museum Tromp‘s Huys in Vlieland

Museum Willem Van Haren in Heerenveen

Keramiekmuseum Princessehof in Leeuwarden

Natuurmuseum Fryslân in Leeuwarden

Oudheidkamer Bolsward in Bolsward

Museum Het Admiraliteitshuis in Dokkum

Tresoar, Fries Historisch en Letterkundig Centrum in Leeuwarden

Hervormde Gemeente Nijland
Frysk Lânbou Museum in Earnewâld
Rijksmuseum