Ottema-Kingma Stichting

Zoeken in de documentatie database

Zie voor een algemene toelichting op het zoeken in de database onder Collectie -> Zoekhulp. Hier wordt meer informatie gegeven over het zoeken in de documentatie.

Uitgebreid zoeken
Eerst moet een collectie gekozen worden:

Bij "Ottema bibliografie" wordt alleen gezocht in de titels van de opgenomen boeken en artikelen; bij "Full text retrieval" wordt gezocht in de teksten van de bibliografie zelf. Na keuze van de te doorzoeken collectie verschijnt er een aan de collectie aangepast zoekscherm:

Afgebeeld is hier het zoekscherm voor de Ottema bibliografie. In dit geval kan er ook voor gekozen worden de totale bibliografie in één keer op te vragen: "Toon alle titels". In het zoekscherm, of naderhand in het resultaatscherm, kan voor een sortering op o.a. titel of jaar van publicatie worden gekozen. In het resultaatscherm staat deze optie links in het menu:

Klik op bv. "Jaar" voor sortering op deze waarde. Opmerking: Bij "Toon alle titels" werkt alleen deze ‘achteraf‘ sortering.

De resultaatlijst verwijst naar verschillende typen documenten, zoals artikelen uit de Leeuwarder Courant en fulltext (PDF) documenten. De documenten worden geopend door op de vermelde link te klikken.

Wanneer een fulltext (PDF)-document geopend wordt, dan kan nog binnen het document zelf naar een term gezocht worden. Vul bovenin het scherm de zoekterm in (zie figuur hieronder) en geef "Enter". Het eerste zoekresultaat wordt gemarkeerd. Volgende (of vorige) resultaten kunnen gevonden worden door op de symbolen naast het zoekveld te klikken.